Na een zwaar coronajaar is het meer dan ooit belangrijk aandacht te besteden aan het welbevinden van de leerlingen op school, ook (of wellicht: juist ook) bij leerlingen met een (recente) vlucht- en/of migratieachtergrond. Hoe kan je hier specifiek voor deze doelgroep goed vorm aan geven?

Het rapport kan onderwijsprofessionals die werken met vluchtelingenkinderen ondersteunen bij het werken aan hun welbevinden in de klas. 

 

Bron: VO-raad

Recommended Posts