Voor scholen (po, so, vo en mbo) is opnieuw subsidie beschikbaar om hun leerlingen in aanraking te laten komen met gezonde en duurzame voeding. Tot en met 30 september kunnen ze vanuit de stimuleringsregeling ‘Jong Leren Eten’ een financiële bijdrage krijgen voor drie activiteiten: moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding.

Doel is om kinderen en jongeren zo op een praktische manier gezonde en duurzame voedingskeuzes te leren maken, wat bijdraagt aan hun gezondheid. 

Per schoollocatie is een bedrag van maximaal 2000 euro beschikbaar. Meer informatie over de regeling is te vinden op de website van jonglereneten.nl. Hier vindt je ook een overzicht van de activiteiten rond voedseleducatie in jouw regio en inspiratieverhalen

Vraag per 1 september de subsidie Jong leren eten aan.

In de factsheet Evaluatie Jong Leren Eten leest u op hoofdlijnen de resultaten van de regeling in de eerste subsidieronde in het schooljaar 2018-2019.

Bron: VO-raad

Recommended Posts