Meer dan taakeisen verminderen

De werkdruk in het onderwijs, de zorg en bij de overheid is hoog. Daarmee vertellen we niets nieuws. Uit een onderzoek van de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland bleek een paar jaar geleden al dat 85% dagelijks last heeft van het personeels­tekort. Ze zijn gedwongen steeds meer werk in minder tijd te verzetten en daardoor kunnen ze minder tijd besteden aan de patiënt. Ongeveer dezelfde ontwikkeling zien we in andere sectoren, zoals het onderwijs. Die ervaren werkdruk gaat vaak ten koste van werkplezier, kwaliteit van het werk, gezondheid en privéleven. En daar wordt niemand beter van.

Werkdruk betekent niet alleen dat je te veel werk hebt. De multi­disciplinaire richtlijn Werkdruk (2013) gebruikt de volgende definitie: ‘Als de hoeveelheid werk en de tijd waarbinnen dat werk af moet zijn (werkbelasting) het draagvermogen van de werknemer (belastbaarheid) te boven gaat, is er sprake van een hoge werkdruk. Vooral in combinatie met beperkte regelmogelijkheden (autonomie) en het ontbreken van voldoende steun door collega’s en leidinggevenden om aan de gestelde eisen te voldoen, vormt werkdruk een risico voor de gezondheid van werknemers’.

Werkbelasting
De organisatie bepaalt meestal de werkbelasting. Denk hierbij aan werk­inhoud, werkomstandigheden, werkverhoudingen en voorwaarden van arbeid. En de belastbaarheid zit aan de kant van de werknemer. Het gaat dan om factoren als gedrag, motivatie, gezondheid en competenties.

Werklast en werkdruk
We moeten ons realiseren dat werkdruk voor een belangrijk deel afhangt van hoe een werknemer het werk ervaart. Loyalis maakt een onderscheid tussen ervaren werklast en ervaren werkdruk. Ervaren werklast gaat onder andere over heel snel moeten werken, heel veel werk moeten doen en extra hard werken. Het ervaren van werkdruk betekent in sterke mate door het werk belast worden en ‘je overbelast voelen’.

Cijfers Onderwijs
Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2020 blijkt dat van de respondenten uit het onderwijs:

  • 30% vaak of altijd erg snel moet werken
  • 54% vaak of altijd heel veel werk moet doen
  • 37% vaak of altijd extra hard moet werken

Meer lezen over werkdruk
De ervaren werkdruk gaat vaak ten koste van werkplezier, kwaliteit van het werk, gezondheid en privéleven. En daar wordt niemand beter van. Met slimme oplossingen, diensten en tools biedt Loyalis u handvatten om preventie en vitaliteit goed beet te pakken. Nieuwsgierig naar onze visie op werkdruk? Lees hier het hele whitepaper.

Loyalis; Gids in Inkomen & Zekerheid
Loyalis wil de onderwijssector graag helpen door hun zorgen op het gebied van inkomen en arbeidsvermogen weg te nemen. Niet alleen door inkomensrisico’s af te dekken bij arbeidsongeschiktheid, maar ook door een gids te zijn voor werkgevers en werknemers. Sociale zekerheid wordt door nieuwe ontwikkelingen alleen nog maar ingewikkelder. We hebben de expertise in huis om hierbij te helpen.

Benieuwd hoe we uw organisatie verder kunnen helpen? Bezoek onze website

Recommended Posts