De Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) is op 3 september 2021 heropend voor nieuwe aanvragen voor de verbetering van de ventilatie op scholen.

In diverse overleggen werd al eerder aangegeven dat nog in 2021 een bedrag van 100 miljoen euro beschikbaar zou worden gesteld voor de verbetering van de ventilatie op scholen. Het betreft geen extra gelden, maar een verschuiving in het budget van 360 miljoen euro, dat voor de jaren 2021 tot en met 2023 is uitgetrokken.

Het geld zal voor twee doelen worden ingezet. In de eerste plaats het alsnog honoreren van aanvragen uit de eerste ronde van de ventilatieregeling, waarbij projecten voor noodzakelijke en energiezuinige verbeteringen in bestaande gebouwen subsidie konden krijgen. Hiervoor hoeft verder geen actie te worden ondernomen.

In de tweede plaats kunnen nieuwe aanvragen bij SUVIS worden ingediend. Dit kan van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022. De gemeente vraagt deze eenmalige uitkering per project aan, één project per aanvraag. Een project betreft één of meerdere schoolgebouwen op dezelfde locatie. Het aantal aanvragen dat mag worden ingediend is onbeperkt. De gemeente krijgt maximaal 30 procent van de totale kosten en in totaal maximaal 1 miljoen euro per aanvraag.

Bron: AVS

Recommended Posts