Van 27 september tot en met 1 oktober organiseert het Platform Naar Inclusiever Onderwijs de Week van Inclusief Onderwijs.

Tijdens de week wordt stilgestaan bij het belang van inclusief onderwijs, de goede stappen die al gezet zijn en de stappen die nog gezet moeten worden. Er zijn diverse (online) bijeenkomsten waarin deelnemers met verschillende partijen in gesprek gaan over hoe de route naar inclusief onderwijs versneld kan worden.

Daarnaast gaat JongPIT, de stichting voor en door jongeren met een chronische aandoening, met enkele inclusieve scholen tijdens een bijeenkomst in gesprek met leden van de Tweede Kamer om deze te informeren over de stand van zaken van inclusief onderwijs, ervaringen te delen en vragen te beantwoorden.

 

Bron: AVS

Recommended Posts