2,25% loonsverhoging voor alle medewerkers in het primair onderwijs

2,25% loonsverhoging voor alle medewerkers in het primair onderwijs

De PO-Raad, AOb, FNV Onderwijs en Onderzoek, CNV Onderwijs, AVS en FvOv hebben een onderhandelaarsakkoord gesloten over een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Voor alle medewerkers in deze sector stijgt het loon met 2,25%. Over de 500 miljoen die het demissionaire kabinet recent beschikbaar heeft gesteld voor de verbetering van salarissen in het primair onderwijs maken de PO-Raad en onderwijsvakbonden afspraken in de cao voor 2022.   

De belangrijkste punten uit het onderhandelaarsakkoord:   

·        De loonsverhoging van 2,25% gaat in vanaf 1 januari 2021 en wordt met terugwerkende kracht uitbetaald.   

·        De loonsverhoging geldt voor alle medewerkers in het primair onderwijs.  

·        De looptijd van de cao is van 1 januari 2021 t/m 31 december 2021. 

In december 2021 wordt de eindejaarsuitkering éénmalig verhoogd van 6,3% naar 6,5%.  

Het onderhandelaarsakkoord wordt de komende weken voorgelegd aan de achterbannen van de vakbonden en PO-Raad. 

Bron: PO-raad

Rekentool extra middelen eindexamens 2021

Let op! De subsidie voor verbetering van de ventilatie is heropend!

Scholen kunnen uitrekenen hoeveel middelen ze ontvangen als compensatie voor de extra ondersteuning en begeleiding van examenkandidaten en het extra correctiewerk rond het eindexamen 2021. Het ministerie van OCW heeft op NPOnderwijs.nl hiervoor een rekentool beschikbaar gesteld.

Download hier de rekentool

De informatietool bevat de bedragen voor:

·        het bieden van extra ondersteuning aan kandidaten ter voorbereiding op een eindexamen, staatsexamen, deelstaatsexamen of deeleindexamen;

·        het bieden van een tegemoetkoming voor het organiseren, begeleiden; en corrigeren van een extra herkansing voor kandidaten;

·        het bieden van een tegemoetkoming ten behoeve van docenten die lesgeven aan kandidaten in de regio Noord.
 

Op korte termijn wordt deze tool aangevuld met de gegevens voor vso en vavo.

 

Bron: VO-raad 

Let op! De subsidie voor verbetering van de ventilatie is heropend!

Let op! De subsidie voor verbetering van de ventilatie is heropend!

Schoolbesturen kunnen via hun gemeente tot 31 januari subsidie aanvragen om hun ventilatie te verbeteren door de zogenaamde SUViS-regeling. Projecten voor noodzakelijke en energiezuinige verbeteringen in bestaande gebouwen worden voor maximaal 30 procent gesubsidieerd.

De VO-raad vindt 30 procent een laag percentage en denkt dat dit het gebruik van de regeling zal ontmoedigen. Vaak is het nuttig om dit soort maatregelen te combineren met andere gewenste maatregelen, omdat dat het meest efficiënt is. De verbetering van de ventilatie wordt financieel gesteund, maar de andere verbeteringen zoals isolatie zullen door scholen en gemeenten geheel gefinancierd moeten worden. De subsidie heeft daardoor maar een beperkte invloed op het totale kostenplaatje. Het aanbrengen van CO2-meters en het aanbrengen van een energieregistratie- en bewakingssysteem vallen wel onder de regeling.

Alleen gemeenten kunnen aanvragen doen. Voor schoolbesturen is dat niet handig, zeker niet omdat projecten alleen bestaande gebouwen betreffen. Gemeenten zullen dan in veel gevallen alleen als doorgeefluik functioneren. Per project wordt één aanvraag gedaan.

Het maximum van de subsidie hangt af van het totaal aantal leerlingen in de schoolgebouwen die aangepakt worden. Dit loopt van € 150.000 voor gebouwen met in totaal minder dan 250 leerlingen tot € 1.000.000 voor schoolgebouwen met in totaal 2000 leerlingen of meer.

Bron: VO-raad