Professionaliseren hoeft niet saai te zijn

In elke sector is het belangrijk om te blijven innoveren, zeker in het onderwijs. Bestuurders of schoolleiders moeten er niet alleen voor zorgen dat de school blijft voldoen aan de onderwijsvraag van morgen, maar moet ook ervoor zorgen dat het personeel gemotiveerd, bekwaam en gelukkig blijft. Een uitdagende taak welke continu vraagt om de beste versie van henzelf. Vandaar dat het belang van blijven ontwikkelen en doorleren enorm groot is in de bovenste laag van het onderwijs. Tijd is echter schaars en dat zorgt ervoor dat opleidingen en cursussen volgen vaak als hinderlijk worden ervaren. De vaak aangeboden ‘taaie en saaie’ stof helpt niet aan deze beeldvorming. Wat niet hoeft! Met de juiste docenten en thematiek kan professionaliseren leuk en inspirerend zijn. Een visie die Dyade Academy al ruim 11 jaar uitdraagt.

De formule die Dyade Academy hanteert is onderscheidend, maar tegelijkertijd ook heel simpel: topsprekers uit het bedrijfsleven, de wetenschap, het onderwijs en de sportwereld combineren met een hoge mate aan inspiratie en beleving. Deze aanpak is de basis bij het samenstellen van alle opleidingen. Van leergangen, studiereizen en congressen voor het management tot studie(mid)dagen voor de leerkrachten. Een aanpak die kan rekenen op de goedkeuring van ruim 2.500 schoolleiders en bestuurders tot nu toe.

“Dyade Academy begrijpt wat er speelt aan de bestuurstafel en vertaalt kennis uit andere sectoren goed naar de onderwijspraktijk.” 
Oud-deelnemer leergangen

Het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden in het onderwijs. In veel opzichten gaat het harstikke goed in Nederland, maar het kan natuurlijk altijd beter. En waarom dan niet leren van best practices uit andere sectoren? Gedragswetenschappers die hun kennis delen over hoe het menselijk brein reageert op veranderingen die worden opgelegd, topcoaches uit de sportwereld die alles weten over teamdynamiek en bestuurders die alles weten over het runnen van een succesvolle internationale organisatie.

Deze ingrediënten zijn allemaal terug te vinden in het najaar aanbod van 2021. In november en december staan er nog verschillende opleidingen gepland op het gebied van leiderschap, schoolprofilering en toekomstgericht onderwijs. Er is zelfs nog een studiereis waarbij u echt even afstand neemt van uw eigen organisatie en inspiratie en kennis opdoet aan de oevers van de Seine in Parijs.

Ga voor het actuele aanbod naar Dyade Academy en ervaar het zelf dat professionaliseren absoluut niet saai hoeft te zijn.

Cao-akkoord voor primair onderwijs 2021

Cao-akkoord voor primair onderwijs 2021

De PO-Raad en de vakbonden hebben op 2 november 2021 het cao-akkoord voor primair onderwijs voor 2021 ondertekend. De achterbannen hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord dat op 11 oktober was gesloten. 

Met het cao-akkoord 2021 stijgt het loon voor alle medewerkers in het primair onderwijs vanaf januari 2021 met terugwerkende kracht met 2,25%. In december 2021 wordt de eindejaarsuitkering éénmalig verhoogd van 6,3% naar 6,5%. Over de 500 miljoen die het demissionaire kabinet recent beschikbaar heeft gesteld voor de verbetering van salarissen in het primair onderwijs maken de PO-Raad en onderwijsvakbonden afspraken in de cao voor 2022. 

De achterban van de PO-Raad kon tot en met 25 oktober 2021 zijn stem uitbrengen over het onderhandelaarsakkoord. Ruim 70% van de stemmen van de schoolbesturen zijn uitgebracht. Een ruime meerderheid daarvan heeft ingestemd met het akkoord. Volgens de statuten van de PO-Raad is een cao-akkoord aangenomen als twee derde van de uitgebrachte stemmen voor het akkoord is. Dit is ruimschoots het geval.  

 

Bron: PO-raad