Elke dag zitten er meer groepen thuis vanwege Covid. En voor de klassen die wel naar school mogen moeten de directeuren van Movare alles op alles zetten om er personeel voor te krijgen. Veelal mensen die waren aangetrokken om de plannen voor het Nationaal Programma Onderwijs uit te voeren. ,,NPO is grotendeels on hold”, constateert bestuurder Ryszard Kruszel. Sterker: De leerachterstanden lopen weer op. 

Movare (46 scholen in Zuid-Oost Limburg) had zich opgemaakt om dit schooljaar, naast extra ondersteuning bij rekenen en taal, vooral te focussen op het inhalen van achterstanden bij het ‘aanvankelijk leren’ in de groepen 1,2 en 3. Door de lockdowns konden jonge kinderen onvoldoende samen spelen. Elementair voor hun ontwikkelproces en een basis om te kunnen leren, legt Kruszel uit. Maar vooral: een ontwikkelfase waar een kind overheen groeit en die dus lastig is ‘in te halen’. Voor deze plannen was extra personeel nodig: leerkrachten, onderwijsassistenten, onderwijsondersteuners… Maar ze waren nauwelijks te vinden. 

‘Extra’ personeel staat nu voor de klas

En nu slaat corona weer toe. Kinderen en ook personeel zitten thuis omdat ze zelf corona hebben of vanwege een besmette huisgenoot. ,,De mensen die je hebt aangenomen voor de extra ondersteuning, moeten daardoor een klas draaien”, verzucht Kruszel. ,,NPO nu is net een lekke boot: We hozen met z’n allen maar het lek is niet boven water.”

Achterstanden lopen weer op

Vier maanden na aanvang van het programma ziet de Movare-bestuurder de NPO-plannen stilliggen. Zijn scholen moeten al moeite doen operationeel te blijven. Kruszel voorziet dat de achterstanden nu niet worden ingehaald, maar weer oplopen. ,,Laten we wel zijn: dit gaat door tot de kerstvakantie. In februari kun je de achterstanden in beeld brengen en dan je NPO-plannen weer aanpassen.”

Scholen ervaren het personeelstekort in combinatie met de tijdelijkheid van het programma het belangrijkste knelpunt bij de uitvoering van hun NPO-plannen, zo blijkt uit de eerste NPO-monitor. Al voor de zomer meldden leden van de PO-Raad in onze ledenpeiling dat het personeelstekort hun herstelplannen bedreigt. De hele sector roept om een langetermijnaanpak en -investering om het personeelstekort tegen te gaan en de onderwijskwaliteit te verbeteren. Op 6 december organiseert de PO-Raad voor zijn leden een webinar over Kansen en knelpunten voor het tweede jaar NPO

,,Met het NPO ben je gehouden aan tijd en omvang”, schetst Kruszel. ,,Je kunt er inderdaad voor kiezen de middelen over een langere periode in te zetten, maar je moet je sowieso eind 2023 verantwoorden. We zijn bijvoorbeeld ondersteuning gestart die we nu niet kunnen afmaken. Hoe gaan we dat aanpakken?” Wat de bestuurder betreft wordt NPO-periode verlengd tot ten minste 2024. ,,Zodat we ruimte hebben om niet alleen de bestaande, maar ook de nieuwe achterstanden bij te spijkeren.”

 

Bron: PO-raad

Recommended Posts