Vanaf 1 november 2021 kunnen scholen voor primair en voortgezet onderwijs de subsidie Internationalisering Funderend Onderwijs aanvragen voor activiteiten in 2022. Om voor subsidie in aanmerking te komen is het belangrijk dat internationalisering is verankerd in het schoolbeleid.

Je kunt subsidie aanvragen voor:

·        starten met vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto). Bij vvto wordt maximaal 15 procent van de onderwijstijd in de vreemde taal gegeven;

·        samenwerking tussen po en vo op het gebied van internationalisering, of om een doorlopende leerlijn van vvto naar tto te ontwikkelen;

·        het invoeren of (verder) uitwerken van internationaliserende onderwijsconcepten. ‘International Primary Curriculum’ is daar een voorbeeld van. Het Global Citizen Network en het invoeren van het vak Chinese taal en cultuur zijn andere voorbeelden;

·        starten met tweetalig onderwijs (tto), waarbij op havo en vwo 50 procent van de zaakvakken wordt gegeven in de tweede taal (meestal Engels), en op vmbo 30 procent;

·        activiteiten waarbij leerlingen of docenten internationale competenties ontwikkelen. 

Als je voor deze activiteiten al subsidie ontvangt van Erasmus+, kun je geen IFO-subsidie aanvragen. Je kunt geen subsidie aanvragen voor mobiliteit.

Je kunt de subsidie online aanvragen. De aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst en de subsidie wordt verstrekt tot het plafond is bereikt.

Bron: AVS

Recommended Posts