De VO-raad vindt dat de huidige groep examenkandidaten de mogelijkheid moet krijgen tot een extra herkansing en spreiding van de examens over meerdere perioden. Deze groep ondervindt al twee schooljaren last van coronamaatregelen, en het is ongewis hoe de rest van dit schooljaar eruit gaat zien. Daarom vindt de VO-raad het van belang om de examenregels, net als afgelopen schooljaar, aan te passen.

De duimregeling, die afgelopen schooljaar kon worden toegepast, kan vervallen, vindt de VO-raad. Deze regel gaf leerlingen de mogelijkheid een onvoldoende voor een niet-kernvak weg te strepen. Dit leidt te veel tot gecalculeerd gedrag van leerlingen.

 

Bron: VO-raad

Recommended Posts