Als gevolg van de coronacrisis past de Inspectie van het Onderwijs ook dit schooljaar de werkwijze rond de beoordeling van de onderwijsresultaten aan. De inspectie zal scholen niet beoordelen op de resultaten en publiceert geen onderwijsresultatenoverzichten op de eigen website. Ze benadrukt wel dat het belangrijk is dat scholen en besturen zelf zicht blijven houden op de resultaten.

Dit laatste in de eerste plaats in het belang van de individuele leerlingen. En in de tweede plaats zodat er op school- en bestuursniveau analyses kunnen worden gemaakt om vast te stellen welke maatregelen eventueel nodig zijn. Hiervoor verwijst de inspectie in het bijzonder naar Vensters

Zie voor meer informatie over de beoordeling van de onderwijsresultaten 2021-2022 de website van de inspectie.

Aankomende jaren

De aanpassing van het toezicht op de onderwijsresultaten geldt vooralsnog voor het schooljaar 2021/2022. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe het besluit voor dit schooljaar doorwerkt in de volgende jaren. Dat hangt ook af van hoe de pandemie zich verder ontwikkelt.

 

Bron: VO-raad

Recommended Posts