De quarantaineregels zijn aangescherpt voor onderwijspersoneel en leerlingen, na een overleg tussen het RIVM en het ministerie van OCW. De regels komen overeen als de regels voor de kerstvakantie. De in de vakantie aangekondigde versoepeling is teruggedraaid.

Wat betekent dit?

·        Bij een of twee gevallen in de klas: medewerkers en kinderen die als klasgenoot als nauw contact kunnen worden beschouwd van de besmette persoon hoeven niet in quarantaine, ongeacht of de besmette persoon een kind of medewerker is.

·        Bij drie of meer gevallen (zowel medewerkers als kinderen) binnen zeven dagen in de klas is er sprake van een uitbraak. De GGD zal adviseren dat de hele klas (vaste medewerker(s) en leerlingen) in quarantaine gaat, ongeacht of de persoon als immuun of niet-immuun wordt beschouwd.

Bron: PO-raad

Recommended Posts