Met ingang van vandaag, woensdag 26 januari, vervallen de huidige quarantaineregels voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Leerlingen die in contact geweest zijn met een met covid-19 besmet persoon hoeven niet in quarantaine. Leerlingen die positief getest zijn of klachten hebben die op corona wijzen, blijven thuis.

Voor onderwijspersoneel gelden de quarantaineregels voor volwassenen. Zij hoeven niet in quarantaine als zij in de afgelopen 8 weken positief getest zijn en geen klachten hebben, of meer dan 1 week geleden een boostervaccinatie hebben gehad en geen klachten hebben. Als ze wel wat klachten hebben, maar een negatieve zelftest, kunnen zij eveneens naar school komen.

Het bevoegd gezag kan voor het onderwijspersoneel een uitzondering maken op de quarantaineregels. Voor welke – essentiële – functies hier sprake van is, wordt afgesproken tussen het bevoegd gezag en medezeggenschapsraad. Het personeelslid heeft altijd de keuze om de quarantaine na te leven en niet op school te komen werken. 

De nieuwe quarantaineregels moeten een eind maken aan de enorme lesuitval van leerlingen en docenten die nu uit voorzorg thuis zitten. De VO-raad had hierop aangedrongen. Belangrijk bij deze vergaande versoepeling van de regels is dat leerlingen en personeel zich vaak zelf testen en dat er zorggedragen wordt voor voldoende frisse lucht in de lokalen. We roepen onze bestuurders en schoolleiders dan ook op hier extra aandacht aan te schenken.

Zie ook de pagina ‘coronavirus en voortgezet (speciaal) onderwijs op rijksoverheid.nl

 

Bron: VO-raad

Recommended Posts