Scholen die een of meerdere heterogene brugklassen willen inrichten, door ontwikkelen, verbreden of verlengen (tot twee of drie leerjaren) kunnen hier t/m 18 april weer subsidie voor aanvragen.

Door de schoolsluitingen en lesuitval in coronatijd hebben ook de huidige groep 8-leerlingen de afgelopen periode minder kansen gehad om zich verder te ontwikkelen. Vooral voor leerlingen die vanuit huis minder ondersteuning kunnen krijgen bij het (online) leren, waren de gevolgen in veel gevallen groot. Sommige leerlingen kunnen er daarom – zeker ook in deze coronaperiode – belang bij hebben om aan het eind van het schooljaar in een brede brugklas geplaatst te worden, waarin ze langer de kans krijgen om zich te ontwikkelen en te ontdekken welk schooltype het beste past. 

Met de subsidie ‘Heterogene brugklassen’ kunnen scholen brede brugklassen inrichten, door ontwikkelen, verbreden of verlengen en zo het selectiemoment uitstellen voor leerlingen die hier baat bij hebben. De subsidieregeling is onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) dat werkt aan herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona.

Subsidie aanvragen

Schoolbesturen kunnen subsidie aanvragen van 7 maart tot en met 18 april 2022. Per vestiging kan een vast bedrag van 100.000 euro worden aangevraagd.

VRAAG SUBSIDIE AAN VIA DE WEBSITE VAN DUS-I 

Bron: VO-raad

Recommended Posts