Tot en met 10 juni a.s. kunnen schoolleiders, leraren en onderwijsondersteunend personeel hun favoriete leraar opgeven voor de verkiezing Leraar van het jaar. Heb jij of ken jij de meest geweldige leraar met een eigen onderwijsvisie en een warm onderwijshart? Meld hem of haar dan snel aan.

De Leraren van het Jaar vormen een diverse groep, dwars door alle sectoren heen: PO, SO, VO en MBO. De leraren zijn door hun collega’s als ambassadeurs van het beroep verkozen, uit vele honderden aanmeldingen. Ze zetten zich – via een onafhankelijke agenda – in voor allerlei thema’s die de kwaliteit van de beroepsgroep raken. De Leraren van het Jaar krijgen de unieke kans om zich buiten de muren hun eigen school verder te ontwikkelen en in contact te komen met collega’s en beleidsmakers. Zo bouwen ze met elkaar een indrukwekkend nationaal en zelfs internationaal netwerk op.

Je kunt je favoriete leraar nomineren via www.lerarenvanhetjaar.nl/aanmelden. Alle aanmeldingen maakt een jury van leraren een eerste selectie. Daarna kiest een beroepsjury van leraren 10 genomineerden per sector. Zij gaan door naar de volgende ronde, waarbij ze een brief en filmpje moeten maken. Uiteindelijk kiest een vakjury de vier winnaars uit het basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Deze winnaars worden op de Dag van Leraar op 5 oktober 2022 bekendgemaakt. 

 

Bron: AVS

Recommended Posts