De Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en de Wet voortgezet onderwijs BES (WVO BES) worden vervangen door één nieuwe wet: de WVO 2020. De wet wordt op 1 augustus 2022, dus met ingang van schooljaar 2022-2023, van kracht. De nieuwe wet is toegankelijker, consistenter en beter bruikbaar vanuit de praktijk. De inhoud van de wet verandert niet.

De wet is beter leesbaar gemaakt en de indeling van de hoofdstukken is overzichtelijker. Ook alle besluiten die gebaseerd zijn op de WVO worden samengevoegd, in het Uitvoeringsbesluit WVO 2020. Voorbeelden zijn het Eindexamenbesluit VO en het Inrichtingsbesluit. Alle hoofdregels voor het voortgezet onderwijs zijn daardoor gemakkelijker te vinden.

Geen inhoudelijke gevolgen voor scholen

Voor scholen zijn er geen inhoudelijke gevolgen, want aan de inhoud van de wet en het besluit verandert inhoudelijk niets. Mogelijk zullen de schoolgids en de website moeten worden aangepast, als ze verwijzen naar de oude regels.

Om voor 1 augustus 2022 alvast die verwijzingen aan te kunnen passen, kunnen scholen gebruik maken van deze transponeringstabel.

De nieuwe tekst van de WVO 2020 en het Uitvoeringsbesluit WVO2020 is vanaf 1 augustus 2022 te vinden op www.wetten.nl.

 

Bron: VO-raad 

Recommended Posts