Er is opnieuw subsidie beschikbaar voor scholen die hun leerlingen maatschappelijke diensttijd (MDT) willen bieden. Binnen MDT zetten leerlingen zich in voor anderen; tegelijkertijd vergroot het hun eigen wereld en kunnen ze zichzelf verder ontwikkelen.

In een MDT-traject doen jongeren in een periode van maximaal zes maanden praktijkervaring op bij een maatschappelijke organisatie. Zij kunnen zo hun talenten verder ontdekken en ontwikkelen en nieuwe dingen leren. Ook komen ze in aanraking met andere werelden en mensen met verschillende achtergronden en kunnen ze burgerschaps- en sociale vaardigheden in de praktijk oefenen. Dit alles helpt hen zich goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt en samenleving en bij hun studie- en beroepskeuze. 

Subsidie 

Samenwerkingsverbanden kunnen tussen 9 en 30 juni (17.00 uur) weer subsidie aanvragen. Hiervoor hebben zij een mail met een link naar het aanvraagformulier gekregen. Scholen die nog niet zijn aangesloten bij MDT maar wel subsidie willen aanvragen, dienen voor deze subsidieronde aansluiting te zoeken bij een bestaand samenwerkingsverband. 

Scholen die op zoek zijn naar samenwerkingsverbanden om eventueel bij aan te sluiten, vinden deze op de website van ZonMw.

Wijzigingen in de subsidieregeling

In de vijfde subsidieronde is meer subsidie beschikbaar gesteld: 170 miljoen euro in plaats van 60 miljoen. Andere wijzigingen zijn onder meer dat jongeren nu twee keer MDT mogen doen, en al vanaf 12 jaar (in plaats van 14 jaar) kunnen deelnemen. En scholen die in subsidieronde 4C subsidie hebben aangevraagd, mogen ook in deze subsidieronde weer subsidie aanvragen voor opschaling.  

 

Bron: VO-raad

Recommended Posts