Scholen kunnen in september opnieuw subsidie aanvragen voor het inrichten van meer, breder samengestelde of langere heterogene of brede brugklassen. Het ministerie van OCW heeft hiervoor een derde, extra aanvraagronde ingesteld. Daarnaast is na de zomervakantie ook weer subsidie beschikbaar voor het afnemen van capaciteitentesten bij leerlingen in de eerste twee leerjaren.

Subsidie heterogene brugklassen

Door de schoolsluitingen en lesuitval in coronatijd hebben ook de huidige groep 8-leerlingen de afgelopen periode minder kansen gehad om zich verder te ontwikkelen. Vooral voor leerlingen die vanuit huis minder ondersteuning kunnen krijgen bij het (online) leren, waren de gevolgen in veel gevallen groot. Sommige leerlingen kunnen er daarom – zeker ook in deze coronaperiode – belang bij hebben om aan het eind van het schooljaar in een brede brugklas geplaatst te worden, waarin ze langer de kans krijgen om zich te ontwikkelen en te ontdekken welk schooltype het beste past. 

Met de subsidie ‘Heterogene brugklassen’ kunnen scholen nieuwe heterogene of brede brugklassen inrichten of deze verbreden of verlengen, en zo het selectiemoment uitstellen voor leerlingen die hier baat bij hebben. De subsidieregeling is onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) dat werkt aan herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona.

Subsidie aanvragen

Schoolbesturen kunnen subsidie aanvragen van 5 t/m 22 september 2022, voor vestigingen waarvoor nog niet eerder subsidie is aangevraagd. Het formulier waarmee de subsidie kan worden aangevraagd staat vanaf 5 september op de website van DUS-I. Per vestiging kan een vast bedrag van 100.000 euro worden aangevraagd.

Subsidie capaciteitentesten

Vo-scholen kunnen daarnaast in het nieuwe schooljaar opnieuw subsidie aanvragen om capaciteitentesten af te nemen bij leerlingen in de eerste twee leerjaren. Deze testen kunnen helpen meer inzicht te krijgen in de potentie van leerlingen en of een leerling op het meest passende niveau zit. In coronatijd is er – mede door de schoolsluitingen en leervertragingen die hier het gevolg van waren – een groter risico dat leerlingen niet in een passende onderwijssoort in het vo zijn ingestroomd. Het is daarom, altijd, maar zeker in deze tijd, belangrijk om de ontwikkelingen van leerlingen in de eerste jaren goed te monitoren, zodat waar mogelijk kan worden bijgestuurd. Een capaciteitentoets kan hierbij helpend zijn.

Subsidie aanvragen

Van 6 september t/m 4 oktober kunnen scholen een aanvraag indienen bij DUS-I voor capaciteitentesten die zijn of worden afgenomen in de periode 1 januari 2022 t/m 31 december 2022. Op de website van DUS-I staat meer informatie over de voorwaarden. 

Bron: VO-raad

 

 

Recommended Posts