Begrip

Belevingswereld

De belevingswereld is de manier waarop een kind de wereld beleeft. Dit verschilt per ontwikkelingsleeftijd. Kort gezegd:

– Vierjarigen hebben doorgaans veel vertrouwen in ouders en verzorgers en leven in een vrij beperkte en relatief veilige leefomgeving. Dat geeft hun het vertrouwen om spelend en ontdekkend te leren. Ze zijn gevoelig voor prikkels van buitenaf en hebben een rijke fantasie. Zij kunnen fantasie en werkelijkheid nog niet goed scheiden. Ze willen graag alles zelf ontdekken en gebruik daarbij al hun zintuigen. Ze zijn niet erg taakgericht, maar nog wel erg egocentrisch.
– Vijf- tot achtjarigen hebben een grotere ervaringswereld met meer orde en structuur. Ze verkennen de wereld door vragen te stellen, waarbij achtjarigen meer naar oorzaken vragen dan vijfjarigen.
– Bij acht- tot twaalfjarigen staat de realiteit centraal. Op deze leeftijd krijgen kinderen ook meer inzicht in sociale relaties. Ze kunnen abstract redeneren en krijgen een eigen mening. Wat leeftijdsgenoten vinden is voor hen meer van belang dan de waarden en normen van ouders en leerkrachten.
 

Bron: Wij-leren

Bekijk het OnderwijsMinizine