Begrip

Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs wordt ook wel lichamelijke opvoeding of gymnastiek genoemd. Het is een vak dat standaard op het programma staat in het basisonderwijs. Bewegingsonderwijs is goed voor de conditie en gezondheid van de kinderen. Bij de lessen bewegingsonderwijs speelt samenwerking een grote rol. Sportief en eerlijk spelen wordt gestimuleerd.

 

Je kunt de vaardigheden bij bewegingsonderwijs indelen in drie groepen:

  • Motorische leerdoelen
  • Sociale en emotionele leerdoelen
  • Cognitieve leerdoelen

De kerndoelen van bewegingsonderwijs zijn geschreven voor de volgende domeinen:

  • Spel
  • Turnen
  • Atletiek
  • Bewegen op muziek
  • Vechtspelen
  • Aanleren of correctie van gezonde lichaamshouding

Sinds 2004 mogen pabostudenten alleen bewegingsonderwijs geven aan groep 1 en 2. Voor een bevoegdheid voor groep 3 tot en met 8 moet je een speciale opleiding volgen.


Bron: Wij-leren

Bekijk het OnderwijsMinizine