Begrip

Bijzonder onderwijs

Bijzonder onderwijs gaat uit van een bepaalde opvoedkundige/onderwijskundige visie of een levensbeschouwelijke opvatting. Dat laatste is het geval bij katholiek, protestants of islamitisch onderwijs. MontessorischolenFreinetscholenDaltonscholen en Jenaplanscholen vallen onder bijzonder onderwijs vanwege hun opvoedkundige visie. Bijzonder onderwijs gaat uit van particuliere instellingen, zoals kerkgenootschappen, verenigingen of stichtingen. Als deze vorm van onderwijs aan bepaalde eisen voldoet, krijgt het subsidie van de overheid.

Bron: Wij-leren

Bekijk het OnderwijsMinizine