Begrip

Collectieve Arbeids Overeenkomst 

In een cao staan alle arbeidsvoorwaarden en regels omtrent arbeidsvoorwaarden beschreven die gelden binnen een bepaalde branche. In het primair onderwijs geldt de CAO PO, waar alle scholen en schoolbesturen zich aan moeten houden. Hierin staan naast vaste regels ook richtlijnen voor de inrichting van het personeelsbeleid binnen de organisatie.

Bron: Wij-leren 

Bekijk het OnderwijsMinizine