Begrip

Leerlinggebonden financiering (LGF)

De leerlinggebonden financiering wordt ook wel een rugzak genoemd. Dit is een extra budget voor kinderen met een beperking of handicap binnen het reguliere onderwijs. Alleen leerlingen met een indicatie komen in aanmerking voor deze financiële hulp. De Commissie van Indicatiestelling (CvI) beoordeelt dit. Deze commissie kijkt onder andere naar de aard van de beperking en de gevolgen van de stoornis voor het onderwijs.

Het budget kan op verschillende manieren gebruikt worden: voor lesmateriaal en leermiddelen, maar ook voor extra begeleidingsuren. Tijdens deze uren krijgt de leerling individuele hulp. Deze extra uren kunnen binnen school gebruikt worden door de leerkracht, de RT-er of de onderwijsassistent, maar ze kunnen ook buiten school ingezet worden voor een ambulante begeleider.

Een LGF is iets anders dan een persoonsgebonden budget (PGB), want dat laatste is niet perse bedoelt voor school. En bij een PGB krijgen de ouders zelf het geld in handen en kunnen zij zelf een zorgverlener uitkiezen, in tegenstelling tot de LGF, waarbij de school het budget toegekend krijgt. Een kind kan zowel een PGB als een LGF hebben.

Bron: Wij-leren

Bekijk het OnderwijsMinizine