Begrip

Formatie

De inzet en omvang van onderwijspersoneel op schoolniveau.
Dit wordt elk schooljaar opnieuw in een bestuursformatieplan vastgelegd. Het formatieplan is van invloed op de klassenindeling, omdat is vastgelegd hoeveel uren er per school beschikbaar zijn voor de verschillende functies.

Bron: Wij-leren

Bekijk het OnderwijsMinizine