Begrip

ICT in het onderwijs

ICT in het onderwijs is een actueel en belangrijk thema. Goed omgaan met verschillen en dat ook efficiƫnt registreren is een complexe taak. Daar kan ICT een belangrijke faciliterende rol in spelen.

Met name op het gebied van het interactief en adaptief aanbieden van lesstof, kan de computer of tablet erg functioneel zijn.

Daarnaast wordt ICT veel ingezet bij het automatisch registreren van vorderingen. De leerkracht kan zo de didactische ontwikkeling van de leerlingen eenvoudig bijhouden.

Critici wijzen op de risico’s van ondoordacht en overmatig gebruik van tablets en PC’s in het onderwijs. De diepgang van het leren zou achteruitgaan en de concentratie van leerlingen laat te wensen over.

Bron: wij-leren

Bekijk het OnderwijsMinizine