Begrip

Inclusief onderwijs

Inclusief onderwijs is een alternatief voor speciaal onderwijs waarbij de nadruk ligt op het aanvaarden van de verscheidenheid en gelijkwaardigheid van de leerlingen.

Bij inclusief onderwijs komen kinderen met een handicap of leerstoornis niet op het speciaal onderwijs en worden ze niet uit de gewone schoolomgeving weggehaald. In plaats daarvan wordt bij inclusief onderwijs de specifieke hulp naar het kind gebracht in de gewone school.
 
De extra ondersteuning die hiervoor nodig is, wordt doorgaans verzorgd door een school voor speciaal of buitengewoon onderwijs, of vanuit een regionaal expertisecentrum. Dit heet ambulante begeleiding.
 
Inclusief onderwijs gaat een stap verder dan geïntegreerd onderwijs. Daar ligt namelijk de nadruk op integratie van het kind en het is dan nodig dat het kind zich aanpast aan de bestaande schoolomgeving.
 
Bij inclusief onderwijs wordt de nadruk gelegd op het aanvaarden van de verscheidenheid: De school past zich aan aan de leerling en zijn mogelijkheden. Dit leidt bijvoorbeeld tot het loslaten van eindtermen omdat deze voor een inclusieleerling gewoon onmogelijk zijn. De leerling volgt dan volledig op een eigen traject.
 
Inclusief onderwijs zorgt er voor dat het kind kan opgroeien de vertrouwde omgeving. De voorstanders stellen dat deze kinderen zeer veel opsteken door te leren van klasgenoten. Wanneer de leerlingen bij allemaal gehandicapte leerlingen in de klas zit, leert het minder van de anderen.
 
Critici geven aan dat het leren van anderen tegenvalt, omdat het kind fysiek wel in dezelfde omgeving is, maar in werkelijkheid helemaal niet echt meedoet met het klasgebeuren.
 
Alhoewel inclusief onderwijs volgens de voorstanders bij tal van kinderen zeer goede resultaten geeft, wijzen recentelijke studies uit dat er ook nadelen aan verbonden zijn. De studies pleiten niet voor het afschaffen van inclusief onderwijs, maar wel voor een betere voorlichting aan ouders bij het al dan niet kiezen voor deze vorm van onderwijs.


Bron: Wij-leren

Bekijk het OnderwijsMinizine