Begrip

Indicatie

In het algemeen is een indicatie een aanwijzing die aangeeft welke behandeling
toegepast moet worden. Ouders kunnen een indicatie aanvragen bij de Commissie
voor de Indicatiestelling (CvI). Dit is een onafhankelijke commissie die aan de
hand van landelijk opgestelde criteria beoordeelt of het kind een indicatie
krijgt. Dan komt het in aanmerking voor een rugzakje of voor het speciaal
(basis)onderwijs.

Bron: Wij-leren

Bekijk het OnderwijsMinizine