Begrip

Integraal personeelsbeleid (IPB)

Integraal personeelsbeleid is de afstemming van de competenties van de personeelsleden met de doelen van de
school. Onder die competenties vallen kennis, houding en vaardigheden. 
Voor de school moet eerst duidelijk zijn welke kennis, houding en vaardigheden noodzakelijk zijn om de doelen te bereiken. Die noodzakelijke competenties moeten dan gekoppeld worden aan de kwaliteiten, mogelijkheden en wensen van de medewerkers. De doelstellingen van de school zijn dus het kader voor het personeelsbeleid. Het persoonlijk ontwikkelingsplan van de medewerkers speelt hierin ook een rol. Integraal personeelsbeleid is gericht op resultaten en op de toekomst. Het effectief benutten van de kwaliteiten heeft een positief effect op het onderwijskundig proces en draagt zo bij aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

Bron: Wij-leren

Bekijk het OnderwijsMinizine