Begrip

Learning analytics

Learning analytics is een Engels woord voor leeranalyses. Bij learning analytics wordt het leren op een systematische manier gemeten, met gebruik van digitale leeromgevingen. De studiedata van studenten worden verzameld, geanalyseerd en gerapporteerd. De studiedata kunnen inzicht geven in:

–    Het studiegedrag en de studievoortgang van de studenten.
–    De kwaliteit van het onderwijsmateriaal en de toetsen die de opleiding gebruikt.
–    Het gebruik van de digitale leer- en werkomgeving.

Het doel van learning analytics is het versterken van het leerproces, want door inzicht in deze gegevens kunnen docenten hun studenten beter aansturen.

Learning analytics architectuu r

Architectuur die laat zien hoe de verschillende lagen binnen een systeem voor learning analytics – input, dataopslag, analyse en presentatie – met elkaar verbonden zijn.

Learning analytics p rocessor

De learning analytics processor (LAP) is het softwareprogramma dat de learning analytics data uit het LRS ordent en analyseert..

Learning record store

Een learning record store (LRS) is een systeem waar alle data worden opgeslagen uit de verschillende online (leer)omgevingen die studenten gebruiken.

Alternatieve benaming: Learning Record Warehouse

Bron: Wij-leren

Bekijk het OnderwijsMinizine