Begrip

Leerplicht

De Nederlandse wet verplicht dat alle kinderen tussen de vijf en de achttien jaar naar school gaan. Ouders/verzorgers zijn er verantwoordelijk voor dat hun kind ook daadwerkelijk naar school gaat. Scholen zijn verplicht om spijbelende leerlingen (na drie dagen) bij de gemeente te melden. De leerplichtambtenaar controleert de naleving van de Leerplichtwet. Als er geen wettige reden is voor het verzuim, kan hij proces-verbaal opmaken of de Raad van Kinderbescherming inschakelen.

Bron: Wij-leren

Bekijk het OnderwijsMinizine