Begrip

Lumpsum

De lumpsum is de financiële bijdrage die het Ministerie van OCW aan de Nederlandse scholen geeft. Het is eigenlijk een grote pot geld, waarover de scholen vrije beschikking hebben. Scholen krijgen hierdoor dus meer autonomie, want ze mogen zelf kiezen voor welke middelen ze het geld inzetten. De overheidssubsidie is dus niet meer onderverdeeld in geld voor het personeel en geld voor materialen. De lumpsumfinanciering voor het basisonderwijs is in 2006 ingevoerd. 

Bron: wij-leren

Bekijk het OnderwijsMinizine