Begrip

Pabo – Pedagogische academie

Afkorting van pedagogische academie voor het basisonderwijs. Pabo is de  vierjarige hbo-opleiding voor leraren in het basisonderwijs in Nederland. Studenten volgen vakken als didactiek, pedagogiek en de vakken die op de basisschool worden gegeven. Ook lopen ze stage in de onderbouw, middenbouw en bovenbouw van een basisschool. In het vierde jaar loopt de student een half jaar een lio-stage waarbij de student verantwoordelijk is voor een eigen klas. Lio staat voor Leraar in Opleiding.

Gedurende de opleiding volgt de student ook een half jaar een minor, een verdieping in of een verbreding van een studie-onderdeel naar keuze. Studenten die de pabo afronden, behalen de Bachelor of Education.

 

Pabo’s in Nederland

 

Groningen

Groningen

Hanzehogeschool Groningen

NHL Stenden Hogeschool

 

Friesland

Leeuwarden

NHL Stenden Hogeschool

Drenthe

Assen

NHL Stenden Hogeschool

Emmen

NHL Stenden Hogeschool

Meppel

NHL Stenden Hogeschool

 

Overijssel

Deventer

Saxion

Enschede

Saxion

Zwolle

Katholieke Pabo Zwolle
Hogeschool Viaa
Windesheim

Hogeschool NCOI
LOI Hogeschool

 

Flevoland

Almere

Windesheim

Gelderland

Apeldoorn

LOI Hogeschool

Arnhem

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool NCOI

Doetinchem

Iselinge Hogeschool

Ede

Christelijke Hogeschool Ede

Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

 

Utrecht

Amersfoort

Hogeschool Utrecht

Utrecht

Hogeschool Utrecht

Marnix Academie

Hogeschool NCOI
LOI Hogeschool

 

Noord-Holland

Alkmaar

Hogeschool Inholland
Hogeschool iPabo

Amsterdam

Hogeschool iPabo
Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool NCOI
LOI Hogeschool

Haarlem

Hogeschool Inholland

 

Zuid-Holland

Den Haag

De Haagse Hogeschool
Hogeschool Inholland

Hogeschool NCOI
LOI Hogeschool

Dordrecht

Hogeschool Inholland

Gouda

Driestar Hogeschool

Leiden

Hogeschool Leiden

Leiderdorp

LOI Hogeschool

Rotterdam

Hogeschool Inholland
Hogeschool Rotterdam
Thomas More Hogeschool

Hogeschool NCOI
LOI Hogeschool


Zeeland

Vlissingen

Hogeschool Zeeland University of Applied Sciences


Noord-Brabant

Breda

Avans Hogeschool

Den Bosch

Fontys Hogescholen

Eindhoven

Fontys Hogescholen

Hogeschool NCOI
LOI Hogeschool

Helmond

Hogeschool De Kempel

Tilburg

Fontys Hogescholen

Veghel

Fontys Hogescholen

 

Limburg

Sittard

De Nieuwste Pabo (Zuyd Hogeschool/Fontys Hogescholen)

Venlo

Fontys Hogescholen

Bron: Wij-leren

Bekijk het OnderwijsMinizine