Begrip

Pestprotocol

Een pestprotocol is een document waarin staat welke procedure de school doorloopt als er een pestgeval is in de school. Er is sprake van pesten als een of meer leerlingen een of meer klasgenoten telkens weer psychisch of fysiek mishandelen. Bij het aanpakken van pesten is het belangrijk om alle betrokkenen erbij te betrekken: de pester, het gepeste kind, de zwijgende middengroep, de leerkracht en de ouders. Het is goed om als school te checken of in het pestprotocol ook aan alle vijf betrokken partijen aandacht besteedt wordt. Scholen zijn verplicht om een pestprotocol te hebben.

Bron: Wij-leren

Bekijk het OnderwijsMinizine