Begrip

Raad van toezicht

De Raad van toezicht is een intern orgaan van de rechtspersoon dat toezicht houdt op de bestuurder en hem adviseert en ondersteunt. De raad van toezicht is een orgaan op afstand van de school, maar neemt wel gedegen kennis van wat er in de school speelt. Dit kan bijvoorbeeld door werkbezoeken door de toezichthouders. 

De Raad van toezicht ziet toe op het beleid en het beheer van het bestuur. De Raad van toezicht kijkt naar de resultaten, maar ook naar eventuele risico’s. Ook controleert de Raad van toezicht of de wetten en regels nageleefd worden. Verder let de Raad van toezicht op de integriteit van de bestuurder en – als dat van toepassing is – de identiteit van de school. De Raad van toezicht houdt ook in de gaten of de school doelmatig en efficiënt werkt. 

De Raad van toezicht heeft de bevoegdheid om het bestuur te benoemen en te ontslaan. Bij een stichting benoemt de Raad van toezicht zichzelf, bij een vereniging wordt de Raad van toezicht gekozen door de ledenvergadering. De Raad van toezicht is niet verankerd in het Burgerlijk Wetboek. In het onderwijs komt de instelling van een Raad van toezicht steeds meer voor. 

Bron: Wij-leren

Bekijk het OnderwijsMinizine