Begrip

Schoolkosten

De schoolkosten zijn de extra kosten die de school van ouders vraagt. Deze kosten zijn onder te verdelen in drie categorieën: vrijwillige ouderbijdrage aan lesmateriaal, aan diensten en dan zijn er nog de overige kosten. Bij lesmateriaal gaat het om zaken die
niet onder de wet van gratis schoolboeken vallen, bijvoorbeeld de aanschaf van een atlas. Bij diensten gaat het om schoolreisjes, excursies en werkweken. Schoolkosten zijn niet verplicht, het is een vrijwillige bijdrage. Scholen mogen ouders niet weigeren als zij de schoolkosten niet betalen. Maar als ouders niet betalen, dan kan hun kind buitengesloten worden van de extra activiteiten.

Bron: Wij-leren

Bekijk het OnderwijsMinizine