Begrip

Schoolleider

Een schoolleider is de persoon die leiding geeft aan een school. Vroeger heette zo iemand de ‘bovenmeester’ en was het meestal degene die het beste les kon geven of het langst aan de school verbonden was. Die tijd is duidelijk voorbij.

Ontwikkelingen in de onderwijssector hebben de verantwoordelijkheden van schoolleiders doen toenemen. Er wordt gesproken over ‘onderwijskundig leiderschap’ en ‘integraal schoolleiderschap’
 
Bij integraal schoolleiderschap wordt van de schoolleider verwacht dat deze verschillende managementrollen flexibel kan vervullen.
 
De afgelopen jaren hebben zich in het onderwijs belangrijke ontwikkelingen voorgedaan die de complexiteit van het werk van schoolleiders aanzienlijk hebben vergroot. Schoolleiders worden geconfronteerd met allerlei politiek-bestuurlijke, onderwijskundige, maatschappelijke en organisatorische eisen. Deze veranderingen hebben ervoor gezorgd dat het werk van een schoolleider complexer en de managementverantwoordelijkheden groter zijn worden.

Opleiding schoolleider

Het vak van schoolleider is dus een uitdagend beroep waarvoor een gedegen opleiding gevolgd moet worden. Vaak zijn dit deeltijdopleidingen van enkele jaren.

Bron: Wij-leren

Bekijk het OnderwijsMinizine