Begrip

Taakbeleid

In taakbeleid staat beschreven welke werkzaamheden een medewerker moet uitvoeren en hoeveel uur voor bepaalde werkzaamheden beschikbaar is.
De CAO PO geeft scholen de mogelijkheid om met het hele team een werkverdelingsplan af te spreken. De werkgever en het team maken afspraken over het totaal aan werkzaamheden dat binnen de school moet worden uitgevoerd en wie dat doet. Daarbij houden zij rekening met de totale beschikbare formatie en de (on)mogelijkheden om binnen de beschikbare formatie de gewenste taken uit te kunnen voeren.

Bron: Wij-leren

Bekijk het OnderwijsMinizine