Begrip

Toezichtkader

Het toezichtkader is een document waarin beschreven staat hoe de inspectie van het onderwijs werkt, wat zij beoordeelt en wanneer het onderwijs van voldoende kwaliteit is.

Zo weten scholen en besturen wat ze van de inspectie kunnen verwachten.

 
Per onderwijssector is er een specifiek toezichtkader beschikbaar. Voor het primair onderwijs is het volgende document belangrijk: “Analyse en waarderingen van opbrengsten primair onderwijs”.
 
Voor de volgende onderwijssectoren zijn er toezichtkaders:
  • Voor- en vroegschoolse educatie
  • Primair onderwijs
  • Voortgezet onderwijs
  • Speciaal onderwijs
  • Particulier onderwijs
  • Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
  • Passend onderwijs
  • Caribisch Nederland
  • Nederlands onderwijs in het buitenland
Bron: Wij-leren

Bekijk het OnderwijsMinizine