Begrip

Veiligheid

Het begrip veiligheid heeft te maken met de fysieke veiligheid binnen de school, maar ook met de sociale veiligheid.

Wat betreft het fysieke aspect is het van belang dat iedereen weet hoe ze moeten handelen bij incidenten. Dit gaat niet alleen om kleine incidenten op het plein, maar ook om de vluchtroute bij brand.

Niet alleen leerkrachten, maar ook kinderen moeten dan weten wat er van hen verwacht wordt. De school moet weten hoe de veiligheidsbeleving van het team en de kinderen is. Aan de hand van de incidentenregistratie moeten acties ondernomen worden.

Een voorbeeld: als er elke keer kinderen botbreuken oplopen bij hetzelfde klimrek, dan moet er iets aan die situatie op het plein gedaan worden.

Wat betreft de sociale veiligheid moet de school inzicht hebben in de incidenten die zich voordoen. Dit kan ook situaties van pesten betreffen. Alle mensen in de school kennen – als het goed is – de gedrags- en omgangsregels, die de sociale veiligheid waarborgen.

Bron: Wij-leren

 

Bekijk het OnderwijsMinizine