Vraag tijdelijk internet aan voor leerlingen

Tijdelijk internet aanvragen voor leerlingen thuis

Een grote groep leerlingen krijgt de komende tijd nog onderwijs op afstand; een goede internetverbinding is daarbij essentieel. Maar niet iedereen kan nu meedoen aan de online lessen, omdat er gezinnen zijn die geen of slecht werkend internet hebben. SIVON biedt daarom samen met enkele telecomproviders tijdelijke internetoplossingen aan. Heeft u leerlingen binnen uw school zonder goed internet? Meld u dan aan.

SIVON is door de PO-raad, de VO-raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gevraagd om schoolbesturen hierbij te ondersteunen.

Procedure internetverbinding aanvragen

 • U bepaalt per schoollocatie welke leerlingen in aanmerking komen voor een internetoplossing.
 • Per leerling bekijkt u samen met de ouder(s) of verzorger(s) welke optie het beste past bij de situatie van de leerling.
 • Op het aanmeldformulier vult u per schoollocatie de aantallen per optie in.
 • In samenwerking met de telecomproviders kijkt SIVON naar alle aanvragen en maken zij een verdeling.
 • U ontvangt, indien beschikbaar, per schoollocatie de aangevraagde internetverbindingen die u kunt verspreiden onder uw leerlingen
 • Er is een beperkte voorraad, waardoor SIVON niet kan garanderen geven dat ze aan alle leerlingen wifi kunnen leveren.
   

De internetverbinding is actief tot eind juli 2021. 
Er wordt geen vergoeding gevraagd aan het schoolbestuur, de school of de leerling voor de internetoplossing.

Meer informatie over de procedure vindt u op de website van SIVON.

Bron: VO-raad

Webinar ‘lesgeven met Microsoft Teams’ gemist? Kijk het hier terug!

Lesgeven met Microsoft Teams

7 januari organiseerden Lesopafstand en Microsoft een webinar over hoe je optimaal gebruik kunt maken van het programma Teams voor online lessen.

In de webinar werd uitgelegd hoe je Microsoft Teams op de juiste manier kunt inzetten dat het toegevoegde waarde heeft voor de lessen. Maar ook hoe je verbinding houdt met leerlingen en hoe je optimale interactie met leerlingen krijgt.

Heb je de webinar gemist? Geen probleem! Klik hier om de webinar terug te kijken.

Bron: VO-raad

Synergia en Visma helpen samen het onderwijs verder

Synergia en Visma helpen samen het onderwijs verder

               

Visma | Raet concentreert zich op de Nederlandse markt en werkt aan een versie van Visma.net HRM & Payroll speciaal voor het onderwijs. Vanaf 1 januari 2021 maken de eerste scholen gebruik van dit nieuwe innovatieve HR cloud platform. De ontwikkeling gebeurt in nauwe samenwerking met Synergia, een samenwerkingsverband van administratiekantoren en onderwijsbureaus die het onderwijs bedienen met dienstverlening voor de bedrijfsvoering. “We bedenken samen slimme dingen.”

Visma | Raet is sinds twee jaar onderdeel van het Noorse Visma, een grote speler op de Europese markt, met software die zich kenmerkt door een hoge mate van automatisering. “Daarmee maken we het verschil”, zegt Bas de Pierre, directeur Onderwijs bij Visma | Raet. “Door tijd te besparen op het secundaire proces dragen we ons steentje bij aan het verminderen van de administratieve last. Schooldirecteuren en leraren hebben dan meer tijd voor hun kerntaak: goed onderwijs. Elke minuut die je met slimme software bespaart in je bedrijfsvoering, kan je besteden aan het onderwijs.”

Intensieve en langdurige samenwerking
Synergia werkt al vijftien jaar intensief samen met Visma | Raet, met de ontwikkeling van een  HR en Payroll-oplossing in de cloud als de nieuwste, en omvangrijke, blikvanger. Een complete en toekomstbestendige oplossing gebaseerd op de nieuwste technologie (.NET) met allerlei functionaliteiten, zoals in-, door- en uitstroom, verzuim, verlof, formatie, bezetting, een app, self service met workflows, wizards, event driven signalering en uiteraard de payroll. Bij Synergia zijn vijf kantoren aangesloten: CABO, Groenendijk Onderwijsadministratie, Onderwijsbureau Meppel (ObM), OOG onderwijs en jeugd en Onderwijsbureau Twente (ObT).

Persoonlijk contact
Manfred Besselink is bestuursvoorzitter bij CABO, een coöperatie en een specialist in administratie en advies voor het primair en voortgezet onderwijs. “Een coöperatie betekent samen slimme dingen doen, het beste uit de systemen halen en goed advies geven aan de leden aan de hand van de cijfers, de data”, licht hij toe. “Het persoonlijk contact met de schoolbesturen is daarbij heel belangrijk. Door automatisering van processen spelen we tijd vrij voor meer persoonlijk klantcontact over de data.”

Hij ziet een duidelijke verschuiving van administratie naar advies. “Voor cijfers op een rij zetten krijg je geen applaus meer. Je moet klanten adviseren en duiding bij de cijfers geven, door analyse en prognose.”

Steeds meer in de cloud
Cloud software faciliteert dus de ruimte voor persoonlijk contact en die adviesfunctie, door de 24/7 beschikbaarheid en de vele functionaliteiten. Jan Ouwenbroek, directeur van Groenendijk Onderwijsadministratie, onderschrijft dat. “De cloud zorgt voor laagdrempelige toegankelijkheid voor medewerkers en leidinggevenden. We kunnen nu met de workflows in Visma.net HRM & Payroll onze klanten zoveel meer maatwerk en flexibiliteit bieden. Hierdoor kunnen we met hen veel meer in gesprek over HR-processen en managementinformatie in plaats van alleen de administratie uitvoeren. Het is een pakket dat onze dienstverlening enorm innoveert.”

Een zekere integraliteit is er al bij Groenendijk Onderwijsadministratie, maar het huidige ‘aan elkaar knopen’ kost nog veel tijd en is foutgevoelig. “Dat wordt nu met de overgang naar de volledige cloud software van Visma.net HRM & Payroll steeds makkelijker en beter.”

Open systeem
Daarnaast is hij blij met de integratie tussen Visma.net HRM & Payroll en applicaties zoals de vervangingsplanners Invalpool en VABO maar ook met begrotingstools als Capisci en Cogix. “De api’s in Visma.net HRM & Payroll bieden tal van mogelijkheden om veilig te integreren. Dat zorgt voor zoveel gemak en efficiëntie.” 

Ook Frank Weusthof, afdelingshoofd PZ & O van Onderwijsbureau Twente  kijkt uit naar ‘het open systeem’. “Data integratie via api zorgt er onder meer voor dat er geen dubbele invoer is van mutaties voor de vervangingsadministratie waarbij het jaarlijks al gauw om honderd duizend mutaties gaat.” 

Wat betreft de nieuwe functionaliteiten wordt hij extra enthousiast van de realtime salarisberekening. “Zodra een mutatie is verwerkt, kan je direct zien in de payroll wat de nieuwe strook is. Je kijkt dus altijd naar de actuele situatie.”

Apps en self service
Directievoorzitter Paul Janssen en directielid Geert Boltjes van Onderwijsbureau Meppel verzorgen met hun coöperatie een breed palet aan onderwijsdiensten voor besturen. Sinds 2008 werken ze met Visma | Raet in de cloud. “Tegenwoordig worden al onze diensten in de cloud aangeboden. Wij hebben dus ook geen mensen rondlopen voor het technisch beheer, die updates doen en servers in de lucht moeten houden”, zegt Boltjes.

Het gebruik van integrale oplossingen in de cloud, zoals apps, zal alleen maar toenemen, weten Boltjes en Janssen zeker. Uit eigen onderzoek van ObM werd hen wel een verschil duidelijk tussen de medewerkers van schoolbesturen en de directeuren en bestuurders. Waar medewerkers meerdere apps voor HR-processen prima vinden, blijken directeuren en bestuurders vooral een voorkeur te hebben voor één app met meerdere, op maat ingerichte en geautomatiseerde processen. “Het administratieve handwerk gaat er grotendeels uit. De focus komt steeds meer te liggen op het primaire proces en op de beleidsvoering. Met de cloud software van Visma | Raet kunnen wij dit prima ondersteunen”, aldus Janssen.

Integrale dienstverlening
Het Amsterdamse OOG onderwijs en jeugd adviseert en ondersteunt schoolbesturen, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, integrale kindcentra en lokale overheden. “Cloud software is heel belangrijk vanuit onze integrale dienstverlening”, vertelt Dana Sarlui, hoofd van het administratiekantoor. “Het past erg bij deze tijd. Ook met de aangescherpte AVG is het niet logisch wanneer je als schoolbestuur zelf nog allerlei systemen gaat onderhouden.”

Werken in de cloud is ook belangrijk omdat OOG te maken heeft met diverse werkgevers, elk met een eigen omgeving en een eigen netwerk, vult Jan Onrust aan. Hij is MT-lid en houdt zich vooral bezig met het automatiseren en digitaliseren. “Je kan dus als administratiekantoor op werkgeversniveau in de cloud veel meer, bijvoorbeeld een bepaalde salarisrun voor een of meerdere werkgevers uitvoeren. Je kan daarnaast voor een werkgever een workflow specifiek maken en activeren voor een of meerdere werkgevers. Dat scheelt zoveel onderhoud van de workflows.”

Hygiënefactor
Sarlui noemt het pakket in de cloud ‘het bieden van een hygiënefactor die altijd goed op orde moet zijn’. “Cloud zorgt voor veiligheid, continuïteit, toegankelijkheid, schaalvoordelen en innovatie.”

Directeur Jaap Willem Kuit wijst daarbij op een praktisch voordeel. “We zijn niet het grootste administratiekantoor en hebben niet overal intern mensen voor. We hebben bewust gekozen voor partijen als Visma | Raet maar ook ProActive en Cogix. Dat zorgt voor een mooie verbinding met OOG.”

Automatiseringsspecialist Onrust is te spreken over de declaratiefunctionaliteit in Visma.net HRM & Payroll. “Met de Visma app kunnen eindgebruikers eenvoudig een declaratie indienen en kan accordering plaatsvinden. Maar de payroll van Visma voorziet ook in de mogelijkheid voor een tussentijdse declaratierun, waardoor de indiener niet hoeft te wachten op de salarisuitbetaling.” 

Veel intelligentie
Frank Weusthof ziet nu al de mogelijkheden om de meest voorkomende processen via de Visma app aan te bieden, zoals reiskosten, ziek- en hersteld en onkosten. “En die verdwijnen op termijn uit MijnObT, zodat medewerkers en schooldirecteuren steeds verleid worden om die processen met de Visma app te doen. Zo nemen we ze stap voor stap mee naar het nieuwe Visma.” De nieuwe omgeving is het product van samenwerking, benadrukt hij. “In onze huidige formulieren zit veel intelligentie, met bijvoorbeeld allerlei condities. Die formulieren hebben we gedeeld met de ontwikkelaars van Visma | Raet zodat ze die intelligentie ook kunnen meenemen in de workflows van Visma.net HRM & Payroll. Zo werken we samen.”

Mooi eindproduct
Manfred Besselink herkent dit: “We bedenken samen slimme dingen. Vanaf het begin van de samenwerking vanuit Synergia met Visma | Raet hebben we veel tijd geïnvesteerd in de ontwikkeling van HR- en payroll software. En nu zien we dat bij de ontwikkeling van het nieuwe systeem weer. We hebben heel veel vertrouwen in een mooi eindproduct.”

Hij kijkt met CABO ook belangstellend naar de producten die Visma Nederland toevoegt aan haar portfolio. “Met ProActive werken we al jaren naar volle tevredenheid. Daarnaast volgen we de ontwikkelingen op integratiegebied tussen Visma.net Financials en Visma.net HRM & Payroll. Het kunnen zien van de fte’s in het financiële pakket, zou bijvoorbeeld erg interessant voor ons zijn. Daarnaast heeft Visma HRM & Payroll een koppeling met Capisci van Datapas. Dat is erg prettig.”

Krachtige combinatie
De gezamenlijke ontwikkeling van Visma.net HRM & Payroll typeert Jan Ouwenbroek als ‘iets moois’. “Een systeem dat ontwikkeld wordt in nauwe samenwerking en onze behoeften optimaal invult. Modern, innovatief, intuïtief voor medewerkers en leidinggevenden en een hoge mate van automatisering. We zijn er nog niet helemaal maar de basis staat en de weg die we al afgelegd hebben met elkaar is voortvarend aangepakt. Als we iets aangeven vanuit Synergia, doet Visma | Raet er ook iets mee. Er zit veel dynamiek in.”

Paul Janssen stipt de hoge kennisgraad van het bouwen van software aan bij Visma | Raet. “Bij Synergia zit heel veel kennis van het onderwijs en alles wat daar bij hoort. Die synergie, waar de naam Synergia vandaan komt, maakt dat we al een goed product hebben en dat het nieuwe product alleen maar beter wordt. Dat is een krachtige combinatie in de samenwerking. We hebben vanuit de kantoren echt invloed kunnen uitoefenen.”

Invloed op ontwikkeling
Die invloed benoemt Dana Sarlui ook. “Dat is fijn. We kennen de behoeften van onze klanten en vertalen die naar Visma | Raet en de software. Daar hebben uiteindelijk onze klanten weer profijt van.” Frank Weusthof benadrukt dat zijn organisatie veel kennis heeft gebracht richting de specialisten van Visma. “We zien ook dat die kennis goed wordt opgepakt, dat is mooi om te zien.” De eerste schoolbesturen zijn door de administratiekantoren en onderwijsbureaus van Synergia per 1 januari 2021 overgezet op Visma.net HRM & Payroll. Dat wordt stapsgewijs uitgebreid tot in 2023 alle besturen gemigreerd zijn.

Wijzingen per het nieuwe jaar OCW

Subsidie voor ‘Extra hulp voor de klas’

In 2021 gaat een aantal wijzigingen in voor de sectoren onderwijs en cultuur. Hieronder staan de belangrijkste veranderingen.

Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen

In februari 2021 treedt de Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen ook in werking in het basisonderwijs. Met deze wet wil het kabinet het aanbod van scholen beter laten aansluiten bij de wensen van ouders en leerlingen. Vanaf 1 juni 2021 kunnen initiatiefnemers via de vernieuwde stichtingsprocedure een school starten. Belangrijke onderdelen van de nieuwe wet zijn het gesprek in de regio, de belangstellingsmeting, de kwaliteitstoets en de aangescherpte eisen aan bestuurders.

Nieuwe invulling prestatiebox vo: strategisch personeelsbeleid, begeleiding en thuiszitters

In 2021 komt er een nieuwe invulling van de prestatiebox in het voortgezet onderwijs. Een deel van de doelen uit het sectorakkoord zijn behaald. De middelen daarvoor dalen in 2021 in de lumpsum. Enkele doelen zijn echter nog niet behaald, namelijk beter strategisch personeelsbeleid, betere begeleiding van startende leraren en schoolleiders en het terugdringen van het aantal thuiszitters. Voor deze doelen komt in 2021 een aparte aanvullende bekostigingsregeling. De middelen in deze regeling worden verstrekt op basis van het aantal leerlingen per school.

Beleidsregel verstrekking licentie dans- en muziekonderwijs basisonderwijs

Vanaf 2021 kan aan scholen in het basisonderwijs een DAMU-licentie worden verstrekt. Deze licentie bestaat al voor het voortgezet onderwijs. De aanvraag voor een DAMU-licentie kan in de maand maart ingediend worden. Het introduceren van een DAMU-licentie in het basisonderwijs draagt bij aan een doorlopende leerlijn en biedt ruimte aan dans- en muziekleerlingen om hun talenten te ontwikkelen. Er kunnen maximaal twaalf scholen in het basisonderwijs een licentie krijgen. Zij werken samen met één van de twaalf DAMU-scholen in het voortgezet onderwijs en met een hbo-instelling voor dans of muziek.

Subsidie reiskostenregeling leerlingen dans- en muziekonderwijs basisscholen

Voor dans- en muziektalenten die op een basisschool zitten en al bezig zijn in het vooropleidingstraject van een hbo-instelling voor dans of muziek (DAMU) komt per augustus 2021 een tegemoetkoming in de reiskosten beschikbaar. Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming in reiskosten worden dezelfde criteria gehanteerd als in het voortgezet onderwijs, waar de regeling al langer geldt. Een leerling moet ingeschreven staan op een basisschool met een DAMU-licentie en ingeschreven zijn op een hbo-vooropleiding dans of muziek. Verder geldt een minimale reisafstand en een maximaal inkomen van de ouder(s) van de leerling.

Subsidie Tel mee met Taal (aanpak van laaggeletterdheid)

De nieuwe Tel mee met Taal subsidieregeling 2021-2024 bouwt voort op die van de periode 2016-2020, maar is op een aantal punten uitgebreid en aangepast. Zo kan er nu – naast subsidie voor laaggeletterde werknemers en laaggeletterde ouders – ook subsidie aangevraagd worden voor praktijkgerichte experimenten. In 2021 is er eenmalig 6 miljoen extra aan subsidie beschikbaar om (digitaal) laaggeletterde werknemers scholing aan te bieden. Tel mee met Taal biedt jaarlijks subsidie voor activiteiten die zijn gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid.

Subsidieregeling extra begeleiding en nazorg mbo 2021/2022

Met de subsidieregeling extra begeleiding en nazorg mbo 2021/2022 kunnen instellingen subsidie krijgen voor extra begeleiding van studenten en nazorg aan gediplomeerde schoolverlaters. Deze begeleiding is gericht op de overstap naar een andere opleiding, het vinden van werk of doorgeleiding naar andere instanties die daarbij kunnen helpen. De verwachting is dat deze subsidieregeling in de tweede helft van januari zal worden gepubliceerd en subsidie kan worden aangevraagd van 22 januari 2021 tot en met 22 februari 2021. De verdere communicatie hierover volgt nog.

Regeling Extra hulp voor de klas

Na de eerdere bekendmaking op 16 november is de uitwerking gereed van de regeling Extra hulp voor de klas. Het kabinet stelt 210 miljoen euro beschikbaar waarmee scholen en instellingen in het po, vo en mbo in 2021 extra hulp kunnen inschakelen tijdens de coronacrisis. Met dit geld kunnen scholen extra bevoegd personeel inzetten, ondersteuners laten meehelpen en meer (online) gastlessen mogelijk maken, bijvoorbeeld op het gebied van sport, techniek en cultuur. De subsidieregeling is op 17 december gepubliceerd en regio’s en mbo instellingen kunnen tot en met 24 januari 2021 een aanvraag indienen.

Reclame en bescherming minderjarigen

Vanaf 1 januari kunnen kinderen naar kinderprogramma’s kijken zonder dat zij met reclame worden geconfronteerd. Op die manier worden zij beter beschermd tegen ongewenste commerciële beïnvloeding. Ook online mag de publieke omroep geen reclame meer tonen. Dat geldt voor al haar online platforms. Verder wordt televisiereclame op de publieke omroep stapsgewijs gehalveerd. Hiermee wordt een eerste belangrijke stap gezet naar een volledig reclamevrije omroep, maar wordt ook de publieke omroep zelf minder afhankelijk van wisselende reclame-inkomsten.

Bron: Rijksoverheid 

Subsidie voor ‘Extra hulp voor de klas’

Subsidie voor ‘Extra hulp voor de klas’
Het kabinet stelt 210 miljoen euro beschikbaar waarmee scholen en instellingen in het po, vo en mbo extra hulp binnen en buiten de klas kunnen inschakelen in deze coronatijd. Voor het voortgezet onderwijs gaat het om een bedrag van 56 miljoen euro. Besturen met scholen in het voortgezet onderwijs kunnen in een regionaal samenwerkingsverband met andere scholen een subsidieaanvraag indienen.

Extra hulp binnen en buiten de klas

De coronamaatregelen vragen veel van scholen: er is meer lesuitval en er zijn praktische hobbels voor het lesgeven vanuit huis en voor de lessen die aan uitzonderingsgroepen gegeven worden. Met deze subsidie kan bijvoorbeeld de inzet van studenten of extra personeel bekostigd worden om in de klas aanwezig te zijn wanneer de leraar vanuit huis digitaal lesgeeft. Scholen kunnen extra bevoegd personeel inzetten en meer gastlessen mogelijk maken, bijvoorbeeld op het gebied van sport, techniek en cultuur of kan dit geld inzetten voor meer ondersteunend personeel in de school.

Regionale samenwerking een vereiste

Voorwaarde bij de aanvraag is dat de aanvraag wordt ingediend in een regionaal samenwerkingsverband met andere scholen. Voor deze regeling is in het po en vo gekozen voor aansluiting op de bestaande regionale samenwerkingsverbanden, zoals gevormd voor de aanpak van personeelstekorten (RAP-regio’s).

Omdat niet alle besturen aangesloten zijn bij een RAP-regio kan een bestuur, specifiek voor deze aanvraag, wel aansluiting zoeken bij een bestaand samenwerkingsverband in de regio of een aanvraag indienen met andere schoolbesturen wanneer er in de regio geen RAP-samenwerking is.

De VO-raad ziet de uitdaging om op deze manier de subsidie aan te vragen, maar is blij met de (financiële) hulp om scholen te ondersteunen in deze ingewikkelde tijd.

Subsidieaanvraag tot en met 24 januari

De subsidieregeling wordt naar verwachting op 17 december gepubliceerd waarna de aanvraagperiode direct open staat. In deze regeling staat hoe een subsidieaanvraag eruit moet zien en aan welke eisen een regionaal samenwerkingsverband moet voldoen om een aanvraag in te kunnen dienen. Als de regeling is gepubliceerd zullen we dat op deze pagina vermelden. Regio’s kunnen tot en met 24 januari 2021 een aanvraag indienen. De regio’s zullen de middelen in maart-april 2021 ontvangen. De subsidieaanvraag kan worden ingediend via: dus-i.nl/subsidies.

Bron: VO-raad

Whitepaper ‘Tekorten in het onderwijs en de rol van HRM’

Whitepaper ‘Tekorten in het onderwijs en de rol van HRM'

Het tekort aan leraren en docenten is al jaren een maatschappelijk vraagstuk en zet de kwaliteit van het onderwijs onder druk. In deze white paper zoomen we in op de tekorten, oorzaken, mogelijke oplossingen en de rol van HRM in het onderwijs.

De coronacrisis heeft geholpen om het vak van leraar zichtbaarder te maken. Mensen hebben ontdekt hoe belangrijk en waardevol het beroep is. Met als gevolg dat het aantal aanmeldingen op de pabo en het aantal zij-instromers dit jaar fors zijn gegroeid. Hybride docentschap krijgt ook steeds meer aandacht en wordt gezien als oplossing voor de tekorten én innovatie van het onderwijs. Toch blijft het leraren- en docenten-tekort onverkort zorgelijk en de verder krimpende arbeidsmarkt maakt de situatie niet beter.

Vraag deze whitepaper van 17 pagina’s kosteloos aan en lees alles over:

 • De actuele en verwachte situatie op de arbeidsmarkt binnen het primair onderwijs (po), het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).
 • De mogelijke oorzaken van de huidige tekorten.
 • De staat van HRM in het onderwijs, vanwege de sleutelpositie die HRM vervult bij het oplossen van de problemen.
 • Aanbevelingen om de tekorten structureel terug te dringen.