‘Wat als criminaliteit de school in komt?’ bekijk de e-zine!

 ‘Wat als criminaliteit de school in komt?’ bekijk de e-zine!

Steekincidenten, wapenbezit en wapengebruik, het ronselen van jonge mensen voor criminele activiteiten, drugsdealen; het zijn zaken waar helaas ook scholen mee te maken krijgen. Wat staat je als school te doen als criminaliteit letterlijk de school of de klas binnenkomt? Welke preventieve maatregelen kan je treffen? Welke samenwerkingspartners heb je hierbij nodig? In een nieuw e-zine van Stichting School & Veiligheid bieden experts tips en tools, en vertellen docenten, veiligheidscoördinatoren en schoolleiders over hun ervaringen.

Lees hier de e-zine ‘wat als criminaliteit de school in komt?’

Terugkijken webinar

Stichting School & Veiligheid organiseerde in 2021 een webinar over dit onderwerp, met de volgende sprekers: 

Dr. Robby Roks over steekincidenten en drillrap. Schoolleider Eric Van ‘t Zelfde over kwaliteit van onderwijs

Petra van den Berg over vergroten weerbaarheid tegen jeugdcriminaliteit

Het webinar is terug te kijken via de website van School & Veiligheid.

Bron: VO-raad

Sioo en NSO-CNA bundelen hun krachten voor het Nederlandse onderwijs

Sioo, interuniversitair centrum voor organisatie- en veranderkunde, en NSO-CNA Leiderschapsacademie zijn een strategische samenwerking aangegaan. Zo willen zij van nog meer betekenis zijn voor het Nederlandse onderwijs, dat voor complexe vraagstukken staat in een snel veranderende samenleving.

“Om die vraagstukken op te lossen, is lange ervaring in de sector nodig”, aldus Jesse Segers, rector van Sioo. “Evenals een hoge mate van expertise in verander- en organisatiekunde en leiderschapsontwikkeling.”

“Samen bezitten we die kennis en expertise”, vult Bart Schipmölder, directeur-bestuurder van NSO-CNA, aan. “Door onze krachten te bundelen, kunnen we het onderwijs nóg beter ondersteunen.”

Schipmölder doelt met name op de maatwerktrajecten die beide stichtingen verzorgen in de onderwijssector: “Dankzij de samenwerking komen onze grote netwerken van professionals bij elkaar. Zo kunnen we nog meer expertise inbrengen in onze maatwerktrajecten. Daarnaast willen we samen ons kenniscentrum uitbreiden en optrekken in open programma’s.”

Sioo en NSO-CNA houden zich beide bezig met leiderschapsontwikkeling en complexe verandertrajecten. Ze hanteren daarbij een vergelijkbare onderwijskundige werkwijze. Daarin staat persoonlijk contact met opdrachtgevers en deelnemers en focus op hun vraagstukken centraal. Segers: “Samen kunnen we investeren in nog meer innovatie en nog beter aansluiten op de ontwikkelvragen van onze opdrachtgevers en hun organisaties.”

Jesse Segers, rector Sioo: “NSO-CNA is net zoals Sioo een stichting met van oorsprong een interuniversitair karakter. Zij willen bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs (een sector waarin wij ook al jaren actief zijn) door het opleiden van leidinggevenden in formele open opleidingen, incompany en maatwerk. Wij vullen elkaar mooi aan: NSO-CNA richt zich meer op leiderschap en middenmanagement, wij meer op organisatie- en veranderkunde en op bestuurders. We kijken beide systemisch en hanteren qua docenten eenzelfde pedagogiek.”

Bart Schipmölder, directeur-bestuurder NSO-CNA: “Door de samenwerking met Sioo verstevigen we ons vakmanschap. En we krijgen toegang tot nog meer toegepaste en praktische kennis over verander- en organisatiekunde. Die is hard nodig in het onderwijs; leiderschapsvraagstukken op organisatieniveau en verandervraagstukken dienen zich steeds nadrukkelijker aan. Kortetermijnoplossingen zijn ontoereikend. Samen hopen we met onze meervoudige aanpak bij te dragen aan de gevraagde diepgaande systeemtransformatie.”

Bijschrift bij beide persfoto’s:
“Ondertekening van de strategische samenwerking door Jesse Segers, rector Sioo (links) en door Bart Schipmölder, directeur-bestuurder NSO-CNA (rechts).


_______________________________________________________________

Over NSO-CNA:
NSO-CNA Leiderschapsacademie verzorgt al meer dan 30 jaar opleidingen voor leidinggevenden in het PO-, VO-, SO-, MBO- en HBO-onderwijs. NSO-CNA is toonaangevend in het begeleiden en ontwikkelen van schoolleiders en levert een belangrijke bijdrage aan schoolontwikkeling en goed onderwijs in Nederland. Naast haar Master-opleiding biedt ze diverse opleidingen voor zowel beginnende als ervaren schoolleiders; de opleidingen voldoen aan de eisen voor de basis- en herregistratie voor het schoolleidersregister PO.

Over Sioo:
Sioo is hét interuniversitaire opleidingsinstituut dat mensen en organisaties wendbaar maakt
in veranderings- en organisatieprocessen. Sioo is in 1958 opgericht door de Nederlandse universiteiten op initiatief van de organisatieadviesbranche. Het instituut ontwikkelt opleidingen, maatwerktrajecten, onderzoeksprojecten en advies op maat. Met een lange expertise in organisatiekunde, veranderkunde, advieskunde en leiderschap worden organisaties, bestuurders, managers en adviseurs in zowel profit- als non-profitomgevingen uitgedaagd anders naar complexe vraagstukken te kijken en zo bij te dragen de ontwikkeling van individu, organisatie en samenleving.

________________________________________________________________________________

Noot voor de redactie / niet voor publicatie:
Voor meer informatie aangaande dit persbericht kunt u contact opnemen met:
Bart Schipmölder, directeur: 020-5682030 of via b.schipmolder@nso-cna.nl

Jesse Segers, rector: 030-2913000 of via jessesegers@sioo.nl

Aanscherping quarantaineregels

Lesgeven met Microsoft Teams

De quarantaineregels zijn aangescherpt voor onderwijspersoneel en leerlingen, na een overleg tussen het RIVM en het ministerie van OCW. De regels komen overeen als de regels voor de kerstvakantie. De in de vakantie aangekondigde versoepeling is teruggedraaid.

Wat betekent dit?

·        Bij een of twee gevallen in de klas: medewerkers en kinderen die als klasgenoot als nauw contact kunnen worden beschouwd van de besmette persoon hoeven niet in quarantaine, ongeacht of de besmette persoon een kind of medewerker is.

·        Bij drie of meer gevallen (zowel medewerkers als kinderen) binnen zeven dagen in de klas is er sprake van een uitbraak. De GGD zal adviseren dat de hele klas (vaste medewerker(s) en leerlingen) in quarantaine gaat, ongeacht of de persoon als immuun of niet-immuun wordt beschouwd.

Bron: PO-raad

World Skills Netherlands – Uitdagen – inspireren – motiveren

“Vmbo-scholieren en mbo-studenten bewuster maken van hun talenten, kansen en mogelijkheden. Dat doen wij bij WorldSkills Netherlands.” Wij inspireren deze jongeren om na te denken over hun toekomst, dagen hen uit om het beste uit zichzelf te halen en motiveren hen om zich hier volledig voor in te zetten. Jonge vakmensen ontdekken en ontwikkelen zo hun talenten. Dat helpt hen om hun opleiding succesvol af te ronden en een goede start in hun loopbaan te maken. Daarnaast helpt het docenten met mooie programma’s. . Wij kijken er dan ook enorm naar uit, ondanks weer een hopelijk tijdelijk zwaarder pakket aan maatregelen, om dit schooljaar er wel met zijn allen te staan op Skills The Finals: 31 maart en 1 april in Jaarbeurs Utrecht. Hier wordt ook  wederom een unieke LOB Experience aangeboden, waarvoor je als docent de klas nu al (gratis) kunt aanmelden.

Inzicht in uitdagingen

Studiejaar 2020-2021 was een jaar vol beproevingen.  Met 60 wedstrijden verspreid over meer dan 35 locaties werd  vorig jaar gekozen voor een decentrale opzet van Skills The Finals. Samen met tientallen partners binnen het onderwijs en het bedrijfsleven beoogden wij het finale-evenement op deze manier corona-proof aan te bieden. Helaas was dit door de geldende maatregelen uiteindelijk toch niet mogelijk en waren wij genoodzaakt om het finale-evenement Skills The Finals te annuleren. Toch heeft het jaar ons veel gebracht. Nauwe samenwerking en nieuwe inzichten hebben geleid tot een aanvullend motivatieprogramma als toevoeging op de systematiek die wij hanteren. Hiermee kunnen wij dit studiejaar nog meer bijdragen aan de ondersteuning van onderwijsprogramma’s. Uiteraard volgen wij ook nu weer alle ontwikkelen en treden wij continu in overleg met o.a. de hosts van bijvoorbeeld de komende kwalificatiewedstrijden maar daarover binnenkort meer.

Motivatieprogramma

Jongeren hebben een zwaar jaar achter de rug en die beproeving lijkt nog even voort te duren. Vaak hebben wij onsjzelf de vraag gesteld hoe wij nog meer kunnen bijdragen aan het motiveren van studenten en het ondersteunen van docenten daarbij. Door niet besteedde gelden (cancellen van STF) van vorig jaar, is door OCW akkoord gegeven op een bestemmingswijzigingsaanvraag om een alternatief plan te ontwikkelen. Zo zijn wij gekomen tot een aanvullend motivatie lesprogramma. Met o.a. de LOB-route bijvoorbeeld helpen wij vo- jongeren zich op een leuke manier te oriënteren op hun toekomst. Wij ontwikkelden ook meer dan 30 vo/mbo challenges, praktijkopdrachten waarmee jij jouw studenten kunt uitdagen. Ook zijn daar de mbo masterclasses die worden gegeven door experts uit het vakgebied. Compleet met lesbrief zijn ze zo laagdrempelig in te zetten, ook als je niet aan vakwedstrijden mee doet. Ook het zeer recent goedgekeurde Keuzedeel Excellent Vakmanschap is een zeer bruikbaar instrument dat wij nu beschikbaar kunnen stellen. Kortom ik ben overtuigd dat wij het beroepsonderwijs op deze manier verder kunnen ondersteunen.”

Erik van der Zwan
Directeur / CEO WorldSkills Netherlands

Nieuwe quarantaineregel later van kracht

Nieuwe quarantaineregel later van kracht

De door het kabinet op 12 november aangekondigde algemene maatregel dat alle huisgenoten bij een besmetting in quarantaine moeten, ongeacht of ze gevaccineerd zijn of niet, gaat naar verwachting pas later deze week in. Het RIVM heeft meer tijd nodig om deze nieuwe maatregel uit te werken. Tot die tijd blijft de huidige regel van kracht. Dat betekent dat op dit moment bij een coronabesmetting alleen de huisgenoten in quarantaine moeten die niet gevaccineerd zijn.

Zodra de definitieve ingangsdatum bekend is, zullen we dat communiceren. Het kabinet heeft aangegeven dat het onderwijs buiten schot zou blijven bij de aanscherping van de maatregel. Deze nieuwe algemene maatregel heeft echter impact op het verzuim van zowel leerlingen als leraren. De VO-raad heeft dit ook bij het ministerie onder de aandacht gebracht. 

 Bron: VO-raad

Privacyrisico’s in het onderwijs, waarschuwt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Privacyrisico’s in het onderwijs, waarschuwt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de trends en risico’s voor de bescherming van persoonsgegevens in het onderwijs in kaart gebracht. Ook heeft de AP de onderwijssector aanbevelingen gegeven. Zodat onderwijsinstellingen zorgvuldig omgaan met de gevoelige gegevens van leerlingen, studenten, ouders en medewerkers.

De onderwijssector heeft aangegeven zich goed te kunnen vinden in de bevindingen van de AP. De sector is inmiddels al aan de slag gegaan met de aanbevelingen.

Rol overheid

Om een aantal aanbevelingen goed op te kunnen volgen, heeft de onderwijssector echter behoefte aan een meer faciliterende en coördinerende rol vanuit de overheid. Dit signaal baart de AP zorgen en brengt daarom de trends, risico’s en aanbevelingen in een paper onder de aandacht van de Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Trends en risico’s privacy onderwijs

De AP signaleert drie belangrijke trends en risico’s:

  • monitoring van leerlingen en studenten;
  • afhankelijkheid van grote leveranciers;
  • meer uitwisseling van gegevens in samenwerkingsverbanden.   

De aanbevelingen van de AP richten zich op het op orde krijgen van de basis en het versterken van de positie van de onderwijssector in de digitale maatschappij.

 

Bron: AP