‘Wat als criminaliteit de school in komt?’ bekijk de e-zine!

 ‘Wat als criminaliteit de school in komt?’ bekijk de e-zine!

Steekincidenten, wapenbezit en wapengebruik, het ronselen van jonge mensen voor criminele activiteiten, drugsdealen; het zijn zaken waar helaas ook scholen mee te maken krijgen. Wat staat je als school te doen als criminaliteit letterlijk de school of de klas binnenkomt? Welke preventieve maatregelen kan je treffen? Welke samenwerkingspartners heb je hierbij nodig? In een nieuw e-zine van Stichting School & Veiligheid bieden experts tips en tools, en vertellen docenten, veiligheidscoördinatoren en schoolleiders over hun ervaringen.

Lees hier de e-zine ‘wat als criminaliteit de school in komt?’

Terugkijken webinar

Stichting School & Veiligheid organiseerde in 2021 een webinar over dit onderwerp, met de volgende sprekers: 

Dr. Robby Roks over steekincidenten en drillrap. Schoolleider Eric Van ‘t Zelfde over kwaliteit van onderwijs

Petra van den Berg over vergroten weerbaarheid tegen jeugdcriminaliteit

Het webinar is terug te kijken via de website van School & Veiligheid.

Bron: VO-raad

Sioo en NSO-CNA bundelen hun krachten voor het Nederlandse onderwijs

Sioo, interuniversitair centrum voor organisatie- en veranderkunde, en NSO-CNA Leiderschapsacademie zijn een strategische samenwerking aangegaan. Zo willen zij van nog meer betekenis zijn voor het Nederlandse onderwijs, dat voor complexe vraagstukken staat in een snel veranderende samenleving.

“Om die vraagstukken op te lossen, is lange ervaring in de sector nodig”, aldus Jesse Segers, rector van Sioo. “Evenals een hoge mate van expertise in verander- en organisatiekunde en leiderschapsontwikkeling.”

“Samen bezitten we die kennis en expertise”, vult Bart Schipmölder, directeur-bestuurder van NSO-CNA, aan. “Door onze krachten te bundelen, kunnen we het onderwijs nóg beter ondersteunen.”

Schipmölder doelt met name op de maatwerktrajecten die beide stichtingen verzorgen in de onderwijssector: “Dankzij de samenwerking komen onze grote netwerken van professionals bij elkaar. Zo kunnen we nog meer expertise inbrengen in onze maatwerktrajecten. Daarnaast willen we samen ons kenniscentrum uitbreiden en optrekken in open programma’s.”

Sioo en NSO-CNA houden zich beide bezig met leiderschapsontwikkeling en complexe verandertrajecten. Ze hanteren daarbij een vergelijkbare onderwijskundige werkwijze. Daarin staat persoonlijk contact met opdrachtgevers en deelnemers en focus op hun vraagstukken centraal. Segers: “Samen kunnen we investeren in nog meer innovatie en nog beter aansluiten op de ontwikkelvragen van onze opdrachtgevers en hun organisaties.”

Jesse Segers, rector Sioo: “NSO-CNA is net zoals Sioo een stichting met van oorsprong een interuniversitair karakter. Zij willen bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs (een sector waarin wij ook al jaren actief zijn) door het opleiden van leidinggevenden in formele open opleidingen, incompany en maatwerk. Wij vullen elkaar mooi aan: NSO-CNA richt zich meer op leiderschap en middenmanagement, wij meer op organisatie- en veranderkunde en op bestuurders. We kijken beide systemisch en hanteren qua docenten eenzelfde pedagogiek.”

Bart Schipmölder, directeur-bestuurder NSO-CNA: “Door de samenwerking met Sioo verstevigen we ons vakmanschap. En we krijgen toegang tot nog meer toegepaste en praktische kennis over verander- en organisatiekunde. Die is hard nodig in het onderwijs; leiderschapsvraagstukken op organisatieniveau en verandervraagstukken dienen zich steeds nadrukkelijker aan. Kortetermijnoplossingen zijn ontoereikend. Samen hopen we met onze meervoudige aanpak bij te dragen aan de gevraagde diepgaande systeemtransformatie.”

Bijschrift bij beide persfoto’s:
“Ondertekening van de strategische samenwerking door Jesse Segers, rector Sioo (links) en door Bart Schipmölder, directeur-bestuurder NSO-CNA (rechts).


_______________________________________________________________

Over NSO-CNA:
NSO-CNA Leiderschapsacademie verzorgt al meer dan 30 jaar opleidingen voor leidinggevenden in het PO-, VO-, SO-, MBO- en HBO-onderwijs. NSO-CNA is toonaangevend in het begeleiden en ontwikkelen van schoolleiders en levert een belangrijke bijdrage aan schoolontwikkeling en goed onderwijs in Nederland. Naast haar Master-opleiding biedt ze diverse opleidingen voor zowel beginnende als ervaren schoolleiders; de opleidingen voldoen aan de eisen voor de basis- en herregistratie voor het schoolleidersregister PO.

Over Sioo:
Sioo is hét interuniversitaire opleidingsinstituut dat mensen en organisaties wendbaar maakt
in veranderings- en organisatieprocessen. Sioo is in 1958 opgericht door de Nederlandse universiteiten op initiatief van de organisatieadviesbranche. Het instituut ontwikkelt opleidingen, maatwerktrajecten, onderzoeksprojecten en advies op maat. Met een lange expertise in organisatiekunde, veranderkunde, advieskunde en leiderschap worden organisaties, bestuurders, managers en adviseurs in zowel profit- als non-profitomgevingen uitgedaagd anders naar complexe vraagstukken te kijken en zo bij te dragen de ontwikkeling van individu, organisatie en samenleving.

________________________________________________________________________________

Noot voor de redactie / niet voor publicatie:
Voor meer informatie aangaande dit persbericht kunt u contact opnemen met:
Bart Schipmölder, directeur: 020-5682030 of via b.schipmolder@nso-cna.nl

Jesse Segers, rector: 030-2913000 of via jessesegers@sioo.nl

Aanscherping quarantaineregels

Lesgeven met Microsoft Teams

De quarantaineregels zijn aangescherpt voor onderwijspersoneel en leerlingen, na een overleg tussen het RIVM en het ministerie van OCW. De regels komen overeen als de regels voor de kerstvakantie. De in de vakantie aangekondigde versoepeling is teruggedraaid.

Wat betekent dit?

·        Bij een of twee gevallen in de klas: medewerkers en kinderen die als klasgenoot als nauw contact kunnen worden beschouwd van de besmette persoon hoeven niet in quarantaine, ongeacht of de besmette persoon een kind of medewerker is.

·        Bij drie of meer gevallen (zowel medewerkers als kinderen) binnen zeven dagen in de klas is er sprake van een uitbraak. De GGD zal adviseren dat de hele klas (vaste medewerker(s) en leerlingen) in quarantaine gaat, ongeacht of de persoon als immuun of niet-immuun wordt beschouwd.

Bron: PO-raad

World Skills Netherlands – Uitdagen – inspireren – motiveren

“Vmbo-scholieren en mbo-studenten bewuster maken van hun talenten, kansen en mogelijkheden. Dat doen wij bij WorldSkills Netherlands.” Wij inspireren deze jongeren om na te denken over hun toekomst, dagen hen uit om het beste uit zichzelf te halen en motiveren hen om zich hier volledig voor in te zetten. Jonge vakmensen ontdekken en ontwikkelen zo hun talenten. Dat helpt hen om hun opleiding succesvol af te ronden en een goede start in hun loopbaan te maken. Daarnaast helpt het docenten met mooie programma’s. . Wij kijken er dan ook enorm naar uit, ondanks weer een hopelijk tijdelijk zwaarder pakket aan maatregelen, om dit schooljaar er wel met zijn allen te staan op Skills The Finals: 31 maart en 1 april in Jaarbeurs Utrecht. Hier wordt ook  wederom een unieke LOB Experience aangeboden, waarvoor je als docent de klas nu al (gratis) kunt aanmelden.

Inzicht in uitdagingen

Studiejaar 2020-2021 was een jaar vol beproevingen.  Met 60 wedstrijden verspreid over meer dan 35 locaties werd  vorig jaar gekozen voor een decentrale opzet van Skills The Finals. Samen met tientallen partners binnen het onderwijs en het bedrijfsleven beoogden wij het finale-evenement op deze manier corona-proof aan te bieden. Helaas was dit door de geldende maatregelen uiteindelijk toch niet mogelijk en waren wij genoodzaakt om het finale-evenement Skills The Finals te annuleren. Toch heeft het jaar ons veel gebracht. Nauwe samenwerking en nieuwe inzichten hebben geleid tot een aanvullend motivatieprogramma als toevoeging op de systematiek die wij hanteren. Hiermee kunnen wij dit studiejaar nog meer bijdragen aan de ondersteuning van onderwijsprogramma’s. Uiteraard volgen wij ook nu weer alle ontwikkelen en treden wij continu in overleg met o.a. de hosts van bijvoorbeeld de komende kwalificatiewedstrijden maar daarover binnenkort meer.

Motivatieprogramma

Jongeren hebben een zwaar jaar achter de rug en die beproeving lijkt nog even voort te duren. Vaak hebben wij onsjzelf de vraag gesteld hoe wij nog meer kunnen bijdragen aan het motiveren van studenten en het ondersteunen van docenten daarbij. Door niet besteedde gelden (cancellen van STF) van vorig jaar, is door OCW akkoord gegeven op een bestemmingswijzigingsaanvraag om een alternatief plan te ontwikkelen. Zo zijn wij gekomen tot een aanvullend motivatie lesprogramma. Met o.a. de LOB-route bijvoorbeeld helpen wij vo- jongeren zich op een leuke manier te oriënteren op hun toekomst. Wij ontwikkelden ook meer dan 30 vo/mbo challenges, praktijkopdrachten waarmee jij jouw studenten kunt uitdagen. Ook zijn daar de mbo masterclasses die worden gegeven door experts uit het vakgebied. Compleet met lesbrief zijn ze zo laagdrempelig in te zetten, ook als je niet aan vakwedstrijden mee doet. Ook het zeer recent goedgekeurde Keuzedeel Excellent Vakmanschap is een zeer bruikbaar instrument dat wij nu beschikbaar kunnen stellen. Kortom ik ben overtuigd dat wij het beroepsonderwijs op deze manier verder kunnen ondersteunen.”

Erik van der Zwan
Directeur / CEO WorldSkills Netherlands

Inspectie beoordeelt scholen dit schooljaar niet op onderwijsresultaten

Inspectie beoordeelt scholen dit schooljaar niet op onderwijsresultaten

Als gevolg van de coronacrisis past de Inspectie van het Onderwijs ook dit schooljaar de werkwijze rond de beoordeling van de onderwijsresultaten aan. De inspectie zal scholen niet beoordelen op de resultaten en publiceert geen onderwijsresultatenoverzichten op de eigen website. Ze benadrukt wel dat het belangrijk is dat scholen en besturen zelf zicht blijven houden op de resultaten.

Dit laatste in de eerste plaats in het belang van de individuele leerlingen. En in de tweede plaats zodat er op school- en bestuursniveau analyses kunnen worden gemaakt om vast te stellen welke maatregelen eventueel nodig zijn. Hiervoor verwijst de inspectie in het bijzonder naar Vensters

Zie voor meer informatie over de beoordeling van de onderwijsresultaten 2021-2022 de website van de inspectie.

Aankomende jaren

De aanpassing van het toezicht op de onderwijsresultaten geldt vooralsnog voor het schooljaar 2021/2022. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe het besluit voor dit schooljaar doorwerkt in de volgende jaren. Dat hangt ook af van hoe de pandemie zich verder ontwikkelt.

 

Bron: VO-raad

VO-raad pleit voor de mogelijkheid om examens te spreiden

VO-raad pleit voor de mogelijkheid om examens te spreiden

De VO-raad vindt dat de huidige groep examenkandidaten de mogelijkheid moet krijgen tot een extra herkansing en spreiding van de examens over meerdere perioden. Deze groep ondervindt al twee schooljaren last van coronamaatregelen, en het is ongewis hoe de rest van dit schooljaar eruit gaat zien. Daarom vindt de VO-raad het van belang om de examenregels, net als afgelopen schooljaar, aan te passen.

De duimregeling, die afgelopen schooljaar kon worden toegepast, kan vervallen, vindt de VO-raad. Deze regel gaf leerlingen de mogelijkheid een onvoldoende voor een niet-kernvak weg te strepen. Dit leidt te veel tot gecalculeerd gedrag van leerlingen.

 

Bron: VO-raad