Skip to content

Eerste bijeenkomst netwerk ‘Informatiebeveiliging en Privacy’

online

Privacy en informatiebeveiliging (IBP) zijn in toenemende mate een thema in het onderwijs. De verantwoordelijkheid om de privacy van leerlingen en personeel te bewaken, ligt bij de besturen en is een complexe opdracht. Daarom start de VO-raad samen met de PO-Raad, Kennisnet en SIVON het Netwerk IBP. Dit netwerk is interessant voor iedereen die zich […]

Gratis

Onderwijsconferentie ‘Met Alle Respect!’

De conferentie 'Met Alle Respect!' van Stichting School & Veiligheid is dé plek voor inspiratie, oefening en verdieping over sociale veiligheid in het onderwijs. Ontmoet en ga in gesprek met andere onderwijsprofessionals die zich net als u inzetten voor een sociaal veilig schoolklimaat. Elke leraar wil een veilige sfeer in de klas creëren en zorgen […]

Gratis

Presentatie Staat van het Onderwijs 2021

online

De Staat van het Onderwijs 2021 vindt dit jaar in zijn geheel online plaats. Op 14 april wordt de publicatie gepresenteerd en kunt u verschillende webinars volgen. De daaropvolgende weken is er gelegenheid voor het onderwijsveld om onderling in gesprek te gaan. Op 11 mei worden onderwijsprofessionals uitgenodigd om tijdens een conferentie te bespreken hoe […]

Gratis

Webinar ‘afstandsleren en hoe verder’

online

Wat hebben we als schoolleiders geleerd van de lockdown-periode en wat gaan we doen met die kennis? Kunnen we door onze online inzichten anders omgaan met afstandsonderwijs en met leerachterstanden? En is het mogleijk om nu het onderwijsprogramma structureel te verbeteren? Welke wensen, dilemma’s of kaders volgen hieruit voort? En hoe verhoudt zich dit tot […]

Gratis

Inspiratiebijeenkomst: Omgaan met bevordering van leerlingen in crisistijd

online

Wil jij inspiratie opdoen over bevorderingsbeleid en overgangsbeslissingen in tijden van crisis en hierover kennis en ervaringen uitwisselen met andere scholen? Neem dan deel aan de inspiratiebijeenkomst Omgaan met bevordering van leerlingen in crisistijd. Door de coronacrisis staat het thema zittenblijven volop in de schijnwerpers. Scholen zijn gedwongen om opnieuw naar hun bevorderingsbeleid te kijken en hebben veelal kritisch naar de overgangsnormen gekeken. De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar het effect […]

Gratis

Conferentie Staat van het Onderwijs 2021

online

Op 11 mei worden onderwijsprofessionals uitgenodigd om tijdens een conferentie van de Onderwijsinspectie nader in gesprek te gaan over de Staat van het Onderwijs 2021. In een talkshow worden de reacties op de publicatie en openstaande vraagstukken besproken. Aansluitend zijn er diverse inspiratiesessies en gaat de inspectie in gesprek met partners en onderwijsprofessionals over oplossingen […]

Gratis

Workshop ‘Coaching in het inductietraject van startende leraren’

online

Centrale vraag van deze workshop is: hoe kunnen coaches de professionele ontwikkeling van startende leraren stimuleren? Wat in de veelgeprezen VPRO-serie ‘100 Dagen voor de klas’ duidelijk wordt, is dat leraar zijn een vak is. Een heel mooi vak waarin je betekenisvolle ervaringen op doet. Het laat ook zien dat een startende leraar tijd en […]

Gratis

Inspiratie webinar ‘Gezonde relaties & seksualiteit’

online

Bent u benieuwd hoe andere scholen werken aan het thema ‘Relaties en seksualiteit? En welke tips een Gezonde School-adviseur op dit vlak kan geven? Meld u dan aan voor dit inspiratie webinar van Gezonde School. Tijdens het webinar komen scholen en een Gezonde School-adviseur aan het woord. De Gezonde School-aanpak dient hierbij als leidraad. Het webinar […]

Gratis

Congres Samen Opleiden

online

Op 2 juni vindt het congres Samen Opleiden plaats, onderdeel van De week van Samen Opleiden (31 mei t/m 3 juni). Thema is dit jaar ‘Samen Opleiden in een veranderende omgeving’. De congresdag bevat een uitgebreid programma met mooie lezingen die u via de livestream kunt volgen vanuit Theater Gooiland.  Edith Hooge, voorzitter van de […]

Gratis

Kennissessie: Aan de slag met schoolontwikkeling

online

Het onderwijs staat nooit stil: ontwikkelen, duurzaam aan kwaliteit werken, leerlingen en leraren (gelijke) kansen bieden om hun talent optimaal te ontwikkelen, kennisgedreven werken… En dan ook nog tijdens een pandemie en voorbereidingen voor het NPO. Ga er maar aan staan! Deze kennissessie helpt je inzicht te krijgen in de fasen van schoolontwikkeling en hoe […]

Gratis

Webinar advies AP over Google Workspace

online

Op vrijdag 11 juni organiseert SIVON een webinar naar aanleiding van het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over het gebruik van Google Workspace in het onderwijs. In dit webinar informeren we u over het advies van AP, hoort u meer over de vervolgstappen en wat de mogelijke gevolgen zijn voor uw onderwijs. Deelname is […]

Gratis