Skip to content

27 september t/m 1 oktober: Week tegen Pesten

Van 27 september t/m 1 oktober 2021 organiseert Stichting School & Veiligheid weer de Week Tegen Pesten. Het motto dit jaar is: Buitensluiten? Uitgesloten! Het bereiken van een positief groepsklimaat - waarin iedereen er als vanzelfsprekend bij hoort - vraagt continue aandacht van scholen en docenten. De Week Tegen Pesten biedt een kans om hier extra […]

Gratis

Trainingsmodule Kennisnet rond ict en onderwijs: ‘Visie op flexibilisering van onderwijs en ict’

online

Weten wat werkt voor uw onderwijs op het gebied van ict, technologietrends en ethiek, informatiebeveiliging en privacy, informatiestromen en digitale leeromgevingen? In vijf online modules voor schoolbestuurders en schoolleiders bieden verschillende Kenninset-experts praktisch inzicht en expertise, en helpen ze u die kennis toe te passen in uw praktijk. U kunt de modules los van elkaar […]

Gratis

Lezing (werk)geluk Leo Bormans

online

De Vereniging Kwaliteitszorg viert haar tienjarig jubileum en wil dit graag met jullie samen vieren. Daarom hebben zij in samenwerking met Voortgezet Leren een extra cadeau, niet alleen voor de leden, maar ook voor alle geïnteresseerden in het onderwijs: "In deze onzekere tijden in de samenleving hebben veel mensen behoefte aan hoop, optimisme en geluk. […]

Gratis

Een coach voor startende leraren in uw organisatie

online

Een goede begeleiding van startende leraren is essentieel om uitval uit het onderwijs te voorkomen. Elke school heeft wel een begeleidingsstructuur voor de startende leraar op papier. Toch blijkt het in de praktijk niet altijd even eenvoudig om hieraan invulling te geven: wat is de rol van de begeleidende coach naast de beoordelende leidinggevende? Hoe […]

Gratis

Webinar Burgerschapsonderwijs: invulling geven aan nieuwe wettelijke eisen

online

In dit webinar worden de nieuwe wettelijke eisen toegelicht en wordt antwoord gegeven op de vraag hoe scholen en besturen daarmee aan de slag kunnen. Het webinar behelst dan ook de thema's: 1. wet- en regelgeving Burgerschap en 2. Hoe geef je als school invulling aan nieuwe wettelijke eisen. Informatief en met duidelijke handvatten. Hier […]

Gratis

Schoolleidersconferentie – Leidinggeven aan verandering

Theater Figi Zeist

Woensdag 17 november vindt de derde editie van de Schoolleidersconferentie plaats in theater Figi in Zeist. Tijdens deze conferentie ontmoet je collega’s uit het hele land en verdiep je je in de vraag hoe je vanuit jouw rol als schoolleider kunt werken aan onderwijsinnovatie. Je doet nieuwe inzichten op en krijgt praktische handvatten aangereikt, waar […]

€95

NOT 2021

Jaarbeurs, Utrecht Jaarbeursplein, Utrecht, Utrecht

‘Ver­nieu­wend on­der­wijs en op­vang’ rode draad NOT 2021 Ben jij professional in de kinderopvang, buitenschoolse opvang, het primair of voortgezet onderwijs? Kom dan van 30 november t/m 4 december 2021 naar NOT, hét startpunt om alles te weten te komen over de laatste innovaties en ontwikkelingen in de onderwijswereld. Laat je inspireren door het ruime […]

Conferentie ‘Bestemming Burgerschap’

online

De online conferentie Bestemming Burgerschap is een 'reis' boordevol informatie, inspiratie en verdieping rondom burgerschapsvorming in het onderwijs. Ontmoet deskundige sprekers. UPDATE: Vanwege de huidige situatie met COVID-19 is de conferentie volledig online - en niet langer fysiek - bij te wonen. Aanmelden is nog mogelijk. Waarom? Omdat je onderweg naar goed burgerschapsonderwijs soms stil […]

Gratis

Paarse Vrijdag

thuis

Elk jaar op de tweede vrijdag van december is het Paarse Vrijdag; een actiedag waarop de hele school hun steun voor sekse-, gender- en seksuele diversiteit kan laten zien door paars te dragen. De dag - alsook de periode ervoor en erna - is een kans om binnen de school en klas aan de slag […]

Online masterclass: Weetnietkunde

online

Onze samenleving lijkt steeds complexer te worden en is vol van omvangrijke ‘uitdagingen’. Dagelijks worden we met de neus op de feiten gedrukt met het gegeven dat we niet alles weten. Toch wordt van leidinggevenden – onuitgesproken – nog steeds vaak verwacht dat zij op cruciale momenten als enige ‘het goede antwoord’ geven. Maar wat nu als u als leidinggevende het niet weet? […]

€50

Online bijeenkomst Veilig digitaal

online

In aanloop naar OnderwijsInzicht in september 2022  gaan we alvast over de verschillende programmalijnen in gesprek. Op 14 januari organiseert Kennisnet, in samenwerking met PO-Raad, VO-raad en SIVON, een online bijeenkomst over digitale veiligheid. Het onderwijs is afhankelijk geworden van ict – maar wat voor risico’s brengt dat eigenlijk met zich mee? Digitale veiligheid is […]

Gratis

Werksessie ‘Maatwerk’

online

Tijdens deze sessie van Schoolleiders voor de Toekomst ga je als schoolleider in het vo of po in gesprek met OCW en collega's van andere scholen over maatwerk. Waar loop je tegenaan? En wat kan en wat mag? Deelnemers delen ook (nieuwe) ideeën en er is volop ruimte voor vragen en discussie. Het ministerie van […]

Gratis