Skip to content

Laatste afgelopen Evenementen

Werksessie ‘Maatwerk’

online

Tijdens deze sessie van Schoolleiders voor de Toekomst ga je als schoolleider in het vo of po in gesprek met OCW en collega's van andere scholen over maatwerk. Waar loop je tegenaan? En wat kan en wat mag? Deelnemers delen ook (nieuwe) ideeën en er is volop ruimte voor vragen en discussie. Het ministerie van […]

Gratis

Online bijeenkomst Veilig digitaal

online

In aanloop naar OnderwijsInzicht in september 2022  gaan we alvast over de verschillende programmalijnen in gesprek. Op 14 januari organiseert Kennisnet, in samenwerking met PO-Raad, VO-raad en SIVON, een online bijeenkomst over digitale veiligheid. Het onderwijs is afhankelijk geworden van ict – maar wat voor risico’s brengt dat eigenlijk met zich mee? Digitale veiligheid is […]

Gratis

Online masterclass: Weetnietkunde

online

Onze samenleving lijkt steeds complexer te worden en is vol van omvangrijke ‘uitdagingen’. Dagelijks worden we met de neus op de feiten gedrukt met het gegeven dat we niet alles weten. Toch wordt van leidinggevenden – onuitgesproken – nog steeds vaak verwacht dat zij op cruciale momenten als enige ‘het goede antwoord’ geven. Maar wat nu als u als leidinggevende het niet weet? […]

€50