Skip to content

Nysingh

Over Nysingh

Nysingh heeft haar kennis en kunde met betrekking tot onderwijsinstellingen gebundeld in de Marktgroep Onderwijs. Hierin werken wij vanuit verschillende secties samen en richten wij onze expertise in het bijzonder op onderwijsinstellingen. Wij snijden onze hoogwaardige juridische kennis toe op uw specifieke situatie.

Specialisaties
Het werken voor onderwijsinstellingen vraagt om specifieke vaardigheden. De werkomgeving is vaak complex. De advocaten van Nysingh kennen de betreffende wetgeving, maar ook de wijze waarop onderwijsinstellingen georganiseerd zijn en de markt en het krachtenveld waarin onderwijsinstellingen opereren. Dit nemen zij mee in hun advisering.

Onze advocaten zijn op de hoogte van:

 • De specifieke bevoegdheidsverdeling binnen uw instelling
 • Bestuurlijke verhoudingen
 • Het opereren in een door passieve en actieve openbaarheid en transparantie gedomineerde omgeving
 • De maatschappelijke verantwoordelijkheid, ethiek en integriteit waar onderwijsinstellingen aan moeten voldoen

Nysingh kan u bij verschillende juridische thema’s ondersteunen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Diverse collectieve en individuele arbeidsrechtelijke thema’s zoals ontslag, disfunctioneren, mobiliteit, ziekte en arbeidsongeschiktheid, flexibiliteit, medezeggenschap
 • Verbetering kwaliteit en scheiding van bestuur en toezicht / statutenwijzigingen
 • Onderwijshuisvesting
 • Klachten en claims van ouders en leerlingen
 • Aansprakelijkheidskwesties
 • Privacy en digitalisering van het onderwijs (ICT-recht)
 • Contracteren
 • Samenwerking tussen onderwijsinstellingen en/of met private partijen

Naast advisering en begeleiding bij procedures verzorgen wij regelmatig trainingen en workshops over diverse actuele onderwerpen.
Wij zijn graag uw sparring partner.

Referenties
Cliënten bestaan uit Onderwijsinstellingen (in het Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs (bijzonder en openbaar en speciaal), MBO- en HBO-Onderwijsinstellingen), Overheden (gemeenten/ gemeenschappelijk samenwerkingsverband, provincies en waterschappen) en bedrijven.

Lees ook de publicaties en whitepapers over actuele onderwerpen in het Onderwijs op http://www.nysingh.nl.

Adres
Burgemeester Roelenweg 11
8021 EV, Zwolle

 

Contact
+31 (0)88 752 0034
johanneke.liebrand@nysingh.nl
http://www.nysingh.nl

 

Kennisitems van Nysing

Over alcohol en drugsbeleid in het onderwijs