Groepsleerkracht groep 5 – vervanging

Ben jij een enthousiaste, gedreven leerkracht met oog voor elk kind? Heb je affiniteit met leerlingen in de middenbouw en spreken de waarden samenwerking, vertrouwen, kwaliteit, plezier en structuur jou aan? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Per 25 januari zijn wij op zoek naar een groepsleerkracht voor groep 5B op locatie Fortlanden op maandag, dinsdag en woensdag. Het betreft de gedeeltelijke vervanging van een zwangerschapsverlof tot aan 1 april 2021.  

In de middenbouw wordt er methodisch gewerkt op drie of vier niveaus, zodat tegemoet gekomen wordt aan de onderwijsbehoeften van elke leerling. Er wordt gebruik gemaakt van eigentijdse methodes als STAAL, Alles telt en Leesparade. In januari starten we met
een nieuwe rekenmethode en we zijn op zoek naar een meer geïntegreerde methode voor de zaakvakken. Tevens streven we er naar de verwerking van de lesstof steeds verder te digitaliseren, zonder dat daarbij het traditionele gebruik van pen en papier tekort wordt
gedaan. 

Algemene informatie:
De Minister Calsschool is een basisschool in Naarden met twee locaties, locatie Fortlanden en locatie Naardermeerkwartier. Op beide locaties wordt lesgegeven aan kinderen in de groepen 1 t/m 8. De school telt in totaal zo’n 400 leerlingen. 

Bij ons op school vind je een gemotiveerd schoolteam, betrokken ouders en enthousiaste, leergierige kinderen. Er wordt in goed overleg samengewerkt en er is sprake van voldoende collegiale ondersteuning.
Binnen ons team werken jonge collega’s, collega’s met enkele jaren onderwijservaring en collega’s met meerdere jaren onderwijservaring prima samen.

Op onze website www.calsschool.nl is meer informatie over de school te vinden.

Je kunt je motivaitebrief inclusief CV uiterlijk zondag 6 december sturen naar directie.fl@calsschool.nl ter attentie van Fleur van der Kroon, locatieleider locatie Fortlanden. Voor inlichtingen kun je contact opnemen met Fleur op tel.nr. 035-
6941387
 

Continue reading

Pedagogisch medewerker / leerlingbegeleider

Wij zoeken voor het Leonardo College (Noachstraat 2, Leiden), per direct, een

Pedagogisch medewerker/ leerlingbegeleider
voor 0,5 fte (20 uur p.w.) 

met ervaring in onze doelgroep (jongeren 12 tot 18 jaar)

De uren worden verdeeld over de hele werkweek, bij voorkeur ben je flexibel en vijf dagen beschikbaar. We bieden een tijdelijk dienstverband voor de duur van één jaar, met uitzicht op een vast contract.

Functie
De pedagogisch medewerker/ leerlingbegeleider werkt samen met een vaste collega in de praktische leerlingbegeleiding op de school. Je functie kent veel variatie en afwisseling in werkzaamheden en je komt te werken in een leuke school, vanaf 1 augustus 2021
in een nieuw gebouw!
De taken zijn o.a.:

 • De eerste opvang van leerlingen die uit de klas gestuurd zijn;
 • Contact met leerlingen op het gebied van verzuim, te laat komen, spijbelen, verlofaanvragen e.d., indien nodig verwijs je door naar de teamleider;
 • Het bijhouden van leerling dossiers op deze gebieden;
 • Contacten met ouders en leerlingen over absentie van leerlingen en overige zaken, om een gedragsverandering bij de leerling te bevorderen: zodat hij/zij weer met plezier naar school gaat;
 • Regelmatig overleg met teamleiders en mentoren over deze leerling zaken.
Continue reading

Docent Frans 0,2 fte(vervanging)

Docent Frans (0,2 fte)
Vervanging wegens ziekte
 
Ben jij een echte vmbo-docent met extra aandacht voor de individuele leerling en wil jij ons ambitieuze en gezellige team komen versterken?
 
Jan van Brabant College vestiging Deltaweg:
De vestiging Deltaweg van het Jan van Brabant College is een kleine school en biedt mavo – vmbo g/t aan met een uitstekende begeleiding. Kies je voor onze school dan kies je voor uitdagend Deltawijs, een onderwijsvernieuwing waarbij we nog meer oog en aandacht
hebben voor de ontwikkeling en talenten van iedere leerling.
 
Deltawijs:
Deltawijs is een onderwijsvernieuwing die met ingang van het schooljaar 2019-2020 is ingevoerd in de brugklas van het Jan van Brabant College Deltaweg. Bij Deltawijs staat de persoonlijke ontwikkeling van de leerling centraal. Wij vinden het belangrijk dat
leerlingen naast kennis vooral vaardigheden leren die hen voorbereiden op de maatschappij van morgen. 
 

De vacature:
Per direct is er een vacature ontstaan voor een docent Frans (ter vervanging van ziekte) voor 6 lessen per week (0,2 fte). De lessen worden gegeven aan klassen van het tweede leerjaar VMBO (g/t).

Gevraagde kwalificaties:

 • In het bezit zijn van een tweedegraads onderwijsbevoegdheid Frans.

 
Salaris:
De salarisinschaling vindt plaats in salarisschaal LB.
 

Continue reading

TOA (technisch onderwijsassistent)

De Almeerse Scholen Groep is voor het Buitenhout College op zoek naar een

TOA (technisch onderwijsassistent
wtf 0,68

voor de vakken:

 • biologie
 • mens en techniek
 • mens en gezondheid

Wij vragen een collega voor het uitvoeren van samenhangende werkzaamheden binnen een nauw afgebakend takenpakket. Het gaat hierbij om vaktechnische, uitvoeringsgerichte werkzaamheden welke bestaan uit een scala van vaste activiteiten en/of regelmatig terugkerende
opdrachten. De werkzaamheden worden ten aanzien van in het betreffende werkveld gangbare activiteiten uitgevoerd op basis van meer algemene aanwijzingen waarbij ruimte is voor eigen oordeel, inzicht en initiatief ten aanzien van de organisatie van het eigen
werkpakket.

Kerntaken:

 • assisteert de docent bij het verrichten van eenvoudige onderwijsinhoudelijke en begeleidende werkzaamheden;
 • controleert de voorraad van benodigde materialen, signaleert tijdig noodzakelijke voorraadaanvullingen en verzorgt de bestelling ervan in opdracht van de docent;
 • doet voorstellen met betrekking tot de aanschaf, onderhoud, reparatie of vervanging van inventaris, maakt zo nodig les- en hulpmaterialen;
 • ziet toe op het zelfstandig werken door de leerlingen;
 • ondersteunt leerlingen bij het uitzoeken van materialen, treedt daarbij  zo nodig regelend en corrigerend op;
 • begeleidt op aanwijzing van de docent leerlingen met een aparte leertaak;
 • neemt beslissingen over/bij het gebruiksklaar maken van lesruimten, het toezien op het zelfstandig werken door de leerlingen tijdens de lessen;
 • contact met docenten over de assisterende werkzaamheden om nadere informatie te verstrekken en uit te wisselen;
 • contact met leerlingen over te verrichten werkzaamheden ter ondersteuning aan de docent en de begeleiding van de leerlingen bij een aparte leertaak.
Continue reading

Leerkracht, groep 3-4

Ons verhaal
Stichting BOOR draagt zorg voor kwaliteit in het onderwijs. (speciaal) Basisonderwijs,
voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken.
Ongeveer 75 scholen vallen onder onze stichting, waaronder de Jan Prinsschool, een openbare Montessorischool

De Jan Prinsschool
De Jan Prinsschool is een Rotterdamse stadsschool midden in het centrum waar voor de leerlingen genoeg ruimte is om te spelen, zelfs bovenop het gebouw. Gelegen naast de markthal kun je spreken van een unieke locatie. De Jan Prinsschool heeft momenteel ruim 400 leerlingen en is een groeiende school.
Met de uitgangspunten van Maria Montessori als onze basis en met een blik op de toekomst werken we aan sociale vorming, persoonlijke vorming en basisvaardigheden bij onze kinderen die hen helpen sociale en zelfstandige burgers van de toekomst te worden. Op de website van de school kan je meer lezen over de uitgangspunten van het Montessorionderwijs en de invulling die wij daar op de Jan Prinsschool aan geven.

Wat heeft de Jan Prinsschool jou te bieden?

 • Wij bieden een professionele en collegiale omgeving in een geweldige Montessori school in Rotterdam;
 • Middenbouwgroep (3-4) en een contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een vaste aanstelling;
 • WTF van 0,6-0,8 (evt. full-time vanaf nieuwe schooljaar). In ieder geval op de donderdag en vrijdag. De overige dag(en) zijn bespreekbaar.
 • CAO-PO salarisschaal, afhankelijk van ervaring

Wat neem je mee?

 • Een PABO bevoegdheid en enige jaren werkervaring;
 • Affiniteit met Montessorionderwijs, maar bij voorkeur ervaring en de Montessori diploma;
 • Naast goed onderwijs voor elke leerling op onze school verwachten we dat je actief bijdraagt en deelneemt aan de ontwikkeling in de school. Wij begeleiden je als je start bij ons op school. De collega’s zijn graag bereid te helpen bij vragen;
 • Een professionele houding en een positieve inzet!

Hoe ziet jouw sollicitatieproces eruit?
Zie jij aansluiting met ons verhaal? Enthousiast of nieuwsgierig geworden? Leuk!
Voor informatie of vragen kun je bellen met Willemijn Kuijper (directeur-010-4133111)
Wil je direct solliciteren? Stuur dan je C.V. en motivatie naar: sollicitatie@stichtingboor.nl.

Nadere informatie en solliciteren:

Continue reading

Groepsleerkracht groep 1/2 – vervanging

Ben jij een enthousiaste, gedreven leerkracht met oog voor elk kind? Heb je affiniteit met leerlingen in de onderbouw en spreken de waarden samenwerking, vertrouwen, kwaliteit, plezier en structuur jou aan? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Na de kerstvakantie zijn wij op zoek naar een groepsleerkracht voor groep 1/2C op locatie Fortlanden op
woensdag, donderdag en vrijdagochtend. Het betreft de vervanging van een zwangerschapsverlof tot eind april. 

In de groepen 1/2 wordt er thematisch gewerkt met de methode Onderbouwd. Deze methode biedt de mogelijkheid om aandacht te besteden aan de ontwikkeling van de leerlingen op zijn of haar eigen niveau. Naast de kringactiviteiten wordt er dagelijks gewerkt in
hoeken en met ontwikkelingsmateriaal. Tevens wordt er regelmatig een bewegingsles in de speelzaal aangeboden en spelen de kinderen buiten.

Algemene informatie:
De Minister Calsschool is een basisschool in Naarden met twee locaties, locatie Fortlanden en locatie Naardermeerkwartier. Op beide locaties wordt lesgegeven aan kinderen in de groepen 1 t/m 8. De school telt in totaal zo’n 400 leerlingen. 

Bij ons op school vind je een gemotiveerd schoolteam, betrokken ouders en enthousiaste, leergierige kinderen. Er wordt in goed overleg samengewerkt en er is sprake van voldoende collegiale ondersteuning.
Binnen ons team werken jonge collega’s, collega’s met enkele jaren onderwijservaring en collega’s met meerdere jaren onderwijservaring prima samen.

Op onze website www.calsschool.nl is meer informatie over de school te vinden.

Je kunt je motivaitebrief inclusief CV uiterlijk zondag 6 december sturen naar directie.fl@calsschool.nl ter attentie van Fleur van der Kroon, locatieleider locatie Fortlanden. Voor inlichtingen kun je contact opnemen met Fleur op tel.nr. 035-
6941387
 

Continue reading