Beleidsmedewerker Kwaliteit / IB Coach

Wijzer in Opvang & Onderwijs zoekt een beleidsmedewerker voor de ontwikkeling en bewaking van de kwaliteit en hiermee vorm geeft aan de kwaliteitszorg.