Docent AVO

De vakleerkracht / praktijkinstructeur heeft de eerste verantwoording voor de lessen consumptief, het aanbod varieert tussen huishoudelijk koken en bakken. Het Praktijk College verzorgt een leerlijn consumptieve techniek. De opleiding is gericht op het verkrijgen van werk na de schoolperiode. De leerkracht activeert op basis van Individuele Ontwikkelingsplannen de leerlingen om zich te ontwikkelen tot volwassenen die goed kunnen functioneren in onze samenleving. Hij/zij doet dit in samenwerking met de collega’s en met ondersteuning van de orthopedagoog.