Docent CKV

Het verzorgen van lessen CKV aan leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo van januari tot eind schooljaar 2021.