Docent economie

ISW Sweelincklaan is een school voor voortgezet onderwijs voor onderbouw Vakcollege, onderbouw Montessori mavo, havo, vwo, onderbouw en bovenbouw mavo en leerjaar 1 mavo/havo.