Groepleerkracht bovenbouw (7-8)

De Kameleon is kleurrijk in kansen.
Wijn zijn een kleinschalige, actieve en prettige basisschool aan de rand van Waterwijk!
Samen leren en het pedagogisch klimaat staan daarin centraal.
Wij besteden specifieke aandacht aan de taalontwikkeling. Ons talentonderwijs, mogelijk gemaakt door 2 Verlengde Schooldagen, is daar een onderdeel van middels extra leertijd voor taal en rekenen.
Ons talentonderwijs zorgt voor een gevarieerd onderwijsaanbod, uiteenlopend van Kunst & Cultuurlessen, Natuur & Technieklessen, dansles, muziekles, schooljudo & dramalessen. Deze vakken worden gegeven door vakdocenten.